Esileht » Online » Online artiklid »

Kaitseväe peakaplani pöördumine suurel nädalal

09.04.2020 | | Rubriik: Online artiklid

Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar pöördub pühade puhul kõigi kaitseväes ja kaitseliidus olevate riigikaitsjate poole:

Käesolevat nädalat peetakse kirikutes kui suurt nädalat – sellega lõppeb 40-päevane paastuaeg. Nädalale annab veelgi suurema tähenduse kolm järjestikkust püha. Enamus teab suurt reedet, kuna sel puhul on riiklikult vaba päev ning kirikutes meenutatakse Kristuse ristilöömist.

Suurel nädalal on ka teine nimetus – vaikne nädal. See on aeg, mil pinevas vaikuses oodatakse murrangulisi sündmusi. Suurele reedele järgneb vaikne laupäev. Kristuse järgijatele oli see heitumise aeg – nende eeskuju ja õpetaja oli hukatud. Keegi ei teadnud, mis järgneb. Alles ülestõusmiskuulutusega vallandus rõõmustav uus olukord. Ristilt mahavõetud ja kaljusesse hauda maetud Kristust nähti elavana – ta siiski tõusis surmast üles!

Mulle endale ning loodan, et ka paljudele kaaskristlastele on väga tähenduslik suur neljapäev. Sel päeval enne suurt reedet peetakse püha ja meenutatakse sündmusi, mis eelnesid ristilöömisele: see oli see aeg, kui kõik oli veel hästi. Tollal Jeesus ütles oma jüngritele: Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist (tsitaat Luuka evangeeliumist 22:15). Jeesus Kristus andis oma jüngritele korralduse: leidke koht, kus saaks traditsioonilist paasa söömaaega pidada. Selle traditsiooniga hoiti alal teadmist, et kunagi, esivanematel päevil, oli rahvas jumalikul juhtimisel pääsenud orjusest. Seal pidulauas seadis Kristus oma jüngrite juuresolekul sisse uue korra: uue lepingu – selle, millel tänapäeval põhineb kirikutes pühapäevast pühapäeva jagatav püha õhtusöömaaja sakrament. See, mis annab kristlasele hingekosutust ja teeb meid usus tugevaks!

Loodan, et käesolev vaike nädal soodustab neile, kel olukord võimaldab, perekeskset pühade pidamist, uue korraga harjutumist. Loodan, et kui eriolukord lõppeb, elame paremas maailmas, kus inimesed on hakanud rohkem väärtustama tervist, üksteise toetamist ning koostööd! 

Vaata pöördumist Sõdurilehest.

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)