Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kahe riigi kodanik

04.11.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Ristimises saab kristlane Jumala lapseks ja jumalariigi kodanikuks. See on inimese jaoks suur õnn, sest ristitud inimene võib Jumalat kutsuda oma Isaks ja loota jumalariigi kodanikuna kõiges Jumala hoolitsusele. Jumalariigi kodanikele on avatud tee igavesse ellu, mis ootab ees pärast maise eksistentsi lõppu. Sinna pääsemiseks on vaja peale ristimise vaid usku Jumalasse.
Kuid praegusel hetkel on kristlane ka selle maailma kodanik. Selle maailma kodanikuna on usklikul oma maised kohustused. Hea, kui maine võim on kristlasi toetav, nii nagu meil on. Kuid maailmas on palju riike, kus ristiinimesed peavad taluma tagakiusu ja usuvabaduse piiramist. Sel juhul tuleb kristlastel nii üksikisiku kui kogukonnana kuulata Jumala sõna järgiva südametunnistuse häält. Võime olla neile inimestele toeks oma eestpalvete ja poliitilise tegevusega.
Kristlane on samaaegselt nii jumalariigi kui maise riigi kodanik. See tähendab, et peame arvestama maailmaga enda ümber ja andma oma eluga hea tunnistuse usust. Uskliku inimese tegusid jälgib see maailm rohkem, kui esmapilgul arvatagi oskame. Kui inimesel on usk Jumalasse, siis suudab ta oma elus seda välja näidata ja anda hea tunnistuse Jumalast. Ligimesearmastus ja head teod kinnitavad meie usku neile, kes on vaid selle maailma kodanikud, ning kutsuvad neidki pöörduma eluteele.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)