Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Käesoleva aasta Eesti Kiriku

08.04.2009 | | Rubriik: Kultuurielu

3. numbris (21. jaanuar) andsime lühiülevaate Tartus toimunud lauluraamatute teemalisest ettekandekoosolekust.
Ülevaates on nimetatud muu hulgas Kadri Tammuri ettekannet, mille siinkohal avaldame tänulikult oma lehe lugejatele. Seekord on tähelepanu keskmes saksakeelsed lauluraamatud. Nagu järgneva artikli autor on tunnistanud, andis talle tõuke selleks tööks mõni aasta tagasi puhtvisuaalne elamus mu töölaual asunud iluköidetes lauluraamatutest.
Tookord oli käsil lauluraamatute kirjeldamine e-kataloogis ESTER http://ester.utlib.ee. Samal ajal reguleeris Tartu ülikooli raamatukogu kahasse Eesti Hümnoloogia Seltsiga Eesti-poolset kaastööd lauluraamatuprojektile Mainzi ülikooli juures (Deutsches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Projekt Gesangbuchbibliographie, 2004–2007, Hermann Kurzke, Stephan Füssel, vt. http://www.uni-mainz.de/Organisationen/Hymnologie/hymnolog.htm).
Mainzi lauluraamatuprojekti  eesmärgiks oli luua rahvusvaheline saksakeelse lauluraamatu üldandmebaas, mis kajastaks leidumusi erinevate maade avalikes ja isiklikes kogudes. Praegu on Mainzi andmebaasi sisestatud leiud neljast Eesti mäluasutusest (Tartu ülikooli raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti rahvusraamatukogu, Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu Baltika osakond). Meie keele keskkonnas on töö tulemused nähtavad bibliograafias, mis asub Tartu ülikooli raamatukogu digitaalses repositooriumis DSpace («Saksakeelsed lauluraamatud Eesti kogudes», koost. Geiu Rohtla, Kristel Neitsov, 2008, vt http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/6079). 
Kadri Tammur on Tartu ülikooli raamatukogus asuvaid saksa lauluraamatuid kirjeldanud köite ja sissekirjutuste seisukohalt ning vaadanud, kellele need on kuulunud. Tegemist on juhuslikult kokkusattunud lauluraamatute kogumiga. Märkimist leidnud tunnused hakkaksid tähendama ja väljendama võib-olla kunagi veel teisi asju, kui kõrvale seada muud Eestis asuvad materjalid, sealhulgas eriti ka eesti lauluraamatud. Siin avaldatud köite ja provenientsi kirjeldus on valminud HTM riikliku programmi «Eesti keel ja rahvuslik mälu» projekti «Eesti ajaloolised muusikakogud: Tartu Ülikooli muusikatrükiste ja -käsikirjade uurimine, kirjeldamine ja tutvustamine» toel (Tartu ülikooli raamatukogu, 2006–2008).

Geiu Rohtla,
Tartu ülikooli raamatukogu

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)