Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Juurus asutati sihtasutus oreli ennistamiseks

29.09.2004 | | Rubriik: Uudised

Pühapäeval, 26. septembril asutasid Juuru Mihkli kogudus ja Juuru vallavalitsus sihtasutuse Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond.
Mais kutsus koguduse õpetaja Marko Tiitus kokku orelifondi algatusrühma eesmärgiga valmistada ette sihtasutuse Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond loomine. Algatusrühma kuulusid nii Juuru koguduse kui valla esindajad. Üksmeelselt otsustati, et edasise tegevuse eesmärgiks on restaureerida Juuru kiriku orel 1897. aastal valminud oreli eeskujul, säilitades mehaanilise traktuuri ja registrite kõlavärvingu.
Algatusrühm on välja töötanud sihtasutuse põhikirja eelnõu ning pidanud läbirääkimisi juhatuse ning nõukogu liikmekandidaatidega.
Fondi tööd juhtimas

Marko Tiituse arvates on väga oluline, et orelifond asutati koos vallavalitsusega, märkimaks ära koostööd ja head tahet ühise eesmärgi nimel tegutseda. Sihtasutuse eesmärk on koguda vahendeid ja kasutada neid sihipäraselt oreli restaureerimiseks.
Orelifondi tööd hakkavad juhtima 6liikmeline juhatus ja 16liikmeline nõukogu. Fondi nõukokku kuulub lisaks koguduse ja vallavalitsuse esindajatele Rapla maakonna kultuuri- ja ühiskonnategelasi, kirjastaja ja poliitik Sirje Endre, emeriitprofessor Ülo Vooglaid, samuti Eesti tippmuusikuid, sealhulgas helilooja Urmas Sisask. Fondi esimeseks ülesandeks on tellida sõltumatu ekspertiis oreli seisundi hindamiseks ning tööde mahu ja järjekorra kindlaksmääramiseks. Suurimaks tööks on leida raha oreli restaureerimiseks.
Orelile uus hingamine

Esialgsel hinnangul on restaureerimise maksumus pool miljonit krooni. Viimase pooleteise aasta jooksul on kogudus läbi viinud korjandusi oreli remondi toetuseks, avatud on Eesti Ühispangas arvelduskonto 10220033734016. Oreli remondiks on praegu kogutud ligi 140 000 krooni.
Juuru kiriku orel on valmistatud 1897. aastal Tallinna orelimeistri Jakob Saarmanni töökojas, kuid tõenäoliselt leidub selles veel kahe orelimeistri – C. A. Tantoni ja J. A. Steini – tööd. Orelil on 2 manuaali ja pedaal ning 19 registrit. Senini on orelile tehtud vaid hädavajalikku remonti ning praegu on pill kasutatav väga piiratud võimalustega. Isegi häälestamine pole enam võimalik, kuna vilestiku ja 1. manuaali tuulepõhjade seisukord on väga halb.
Mihklipäeva ja koguduse 766. aastapäeva jumalateenistusel teenis õpetaja Marko Tiitus, jutlustas Käru koguduse õpetaja Andres Tðumakov, külalisorganistina meelitas orelist helisid välja Kristel Aer. Orelifondi töö võeti eestpalvesse, iseäranis inimesed, kes oreli kordasaamisele jõu ja nõuga kaasa aitavad.
Ometi paluti, et ettevõtmine ei oleks lihtsalt ühe instrumendi korrastamine, vaid et selle kaudu saaks Jumalariik ehitatud inimeste südametes, et järjest rohkemad võiksid lasta pilli helisid kuulates oma vaimul vabaneda, avarduda ja Jumala poole ülenduda.

Mirjam Tiitus

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)