Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Jüri Stepanovi Perekonna Abistamise Fond

27.05.2009 | | Rubriik: Teated

Möödunud aasta 17. juunil suri ootamatult 52 aasta vanuselt Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov. Teda jäid koos kõigi teistega leinama abikaasa ja neli last, kellest üks õpib veel ülikoolis ja kaks põhikoolis.
Juba tema matusepäeval 21. juunil 2008 Otepääl arutasid Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlased, kelle hulka Jüri kuulus, peapiiskopi ja Jüri ametivendadega vajadust toetada lahkunu perekonda. Järgnenud läbirääkimistel selgus, et abi on hädasti vaja. Hakkas arenema mõte luua fond, mis saaks peret aidata.
29. novembril 2008 toimunud EÜSi koosolekul võeti vastu otsus luua Jüri Stepanovi Perekonna Abistamise Fond, mille eesmärk on toetada perekonda kuni tema majandusliku olukorra olulise paranemise, laste majandusliku iseseisvumiseni või kõige hilisemalt noorima lapse 25. eluaastani.
Fondi asutaja on EÜSi vilistlaskogu. Fondi vahendid kujunevad Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja teiste asutuste ning üksikisikute annetustest. Fondi asutajad hoolitsevad selle eest, et fondil oleks rahalisi vahendeid oma eesmärkide täitmiseks. Fondi varade hoidmise eest hoolitseb EÜSi vilistlaskogu laekahoidja.
Fondi juhtimiseks moodustati kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad EÜSi vilistlaskogu esimees Tõnis Arro, laekahoidja Rein Minka ning vilistlane Heino Nurk, kes on fondi juhatuse esimees. Fondi juhatus tuleb kokku vähemalt üks kord aastas, et otsustada väljamaksete suuruse ja muude fondi eesmärkide täitmiseks oluliste küsimuste üle.
Fondi väljamakseid tehakse kord kvartalis ja nende suuruse üle otsustatakse lähtudes fondi varadest ja perekonna vajadustest. Fondi tegevus lõpetatakse juhatuse otsusega eesmärgi täitmise järgselt või muude kaalukate asjaolude ilmnemisel. Järelejäänud vara antakse üle perekonnale.
EÜSi vilistlaskogu eraldas oma 2009. aasta eelarvest fondile selle asutamise päeval 24 000 krooni. Jõulupühade eel toimusid korjandused kõigis Valga praostkonna kogudustes. Annetusi saab teha jätkuvalt EÜS vilistlaskogu  kontole 1120051051 Swedbankis, selgituseks märkida «Jüri Stepanovi perekonna heaks».
Fondi juhatuse nimel kutsun aitama kaasa kas omapoolse annetuse või fondi tegevuse kohta teabe levitamisega. Kõigi küsimustega fondi tegevuse kohta võib pöörduda aadressil heino.nurk@eelk.ee

Vil! Heino Nurk

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)