Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Jumalaema uinumise püha Kuremäel

09.09.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Jumalaema püha surilina kanti mööda lilledega kaetud rada. Kätlin Liimets.

1891. aastal asutatud Ku­re­mäe (Pühtitsa) nunna­kloost­ris tähistati 28. augustil Jumalaema uinumise püha. 

Koos teiste vaimulikega tee­nis Moskva Patriarhaadi Ees­ti Õigeusu Kiriku juht me­tro­poliit Eugeni. Juliuse kalendri jär­gi elav vene õigeusu ko­gu­­kond Eestis tähistas Ju­ma­­laema uinumise püha. Kloos­­ter kannab Jumalaema Uinu­mise nime ja seda püha on traditsiooniliselt eriti pi­du­likult tähistatud. Igal aastal sõi­dab kohale tuhandeid pal­ve­rändureid. Koroonakriisi tõt­tu oli takistatud inimeste saa­bumine Venemaalt, siiski võis loendada sadu kirikulisi. Tar­vitusel olid viiruse levikut ta­kistavad abinõud, näiteks ko­hustus kanda kirikus maski ja kindaid.

Jumalaema uinumise pü­ha ehk rukkimaarjapäeva si­suks on Jumalaema surm, mi­da õigeusu traditsioonis ni­metatakse uinumiseks. And­med Jumalaema maise lõpu koh­ta ei pärine pühakirjast, vaid pärimusest, mille järgi ei võetud taevasse üksnes Maar­ja hing, vaid ka tema ihu. Maarja ei saanud tunda sur­male järgnevat lagunemist, inglid viisid surnuist äratatud Ju­malaema üles taevasse. See­tõttu nimetatakse seda püha õigeusklike seas ka väikeseks paasapühaks ja sellele eelneb range kahenädalane paast.

Püha tähistamine ei mahu ühte päeva: uinumise pühale eel­neval pühapäeval toimus tra­ditsiooniline ristikäik Vask­narvast Kuremäele; eelpühal ehk 27. augustil peeti pidulik õhtuteenistus peakirikus koos ristikäiguga ümber kiriku; ui­nu­mispühal liturgia, millel jut­lustas metropoliit Eugeni, ja ristikäik püha allika juurde ning 29. augusti õhtul koguöi­ne tee­nistus koos Jumalaema ma­tuseteenistusega. Viimase käi­gus toimus taas ristikäik, sel korral kanti Jumalaema püha surilina ümber kiriku mööda lilledega kaetud rada.

Kätlin Liimets

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)