Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Jumala sõna levik lõhestatud maal Vietnamis

04.05.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Vietnamis pole taasloodud rahvuslikku piibliseltsi, vietnamikeelsete pühakirjade väljaandmist on toetanud rahvuslikud piibliseltsid üle maailma.
Võimalik, et kristlus jõudis Vietnami aladele juba apostel Tooma kaudu 1. sajandil. Ajalooallikate järgi võis siin kristlasi leiduda hiljemalt 2. sajandil. Ametlik versioon kristluse saabumisest on seotud frantsiskaani preestrite kutsumisega siia kuulutustööle 16. sajandil. Tänapäevane roomakatoliku kirik hõlmab ligi kuus miljonit Vietnami elanikku.
Esimene terviklik vietnamikeelne Piibel nägi trükivalgust 1926. aastal. Protestantlikes kirikutes on see kasutusel siiamaani, oodates kaasaegse tõlke ilmumist käesoleval aastal.
Katoliiklased kasutavad 1990ndatel välja antud pühakirja, millele pandi alus 1966 asutatud Vietnami Piibliseltsi korraldatud kuuajalisel tõlkepraktikumil katoliku ja protestantlike kirikute juhtidele.
1974. aastal toimunud praktikumi lõpul asutati konfessioonideülene tõlkekomitee. Nagu Ühinenud Piibliseltsidel (UBS) tavaks, pöörati tähelepanu põhimõttele, et Jumala sõna peab olema inimestele kättesaadav igapäevases, mõistetavas keeles.
Järgmisel aastal, kui kommunistid hõivasid kogu Vietnami, suleti kohalik piibliselts ning enamik protestantidest tõlkijaid põgenes riigist. Keelule vaatamata jätkasid katoliiklastest tõlkijad põranda all oma tööd kuni Uue Testamendi ilmumiseni 1993 ja tervikpiibli üllitamiseni 1999. aastal.
Need teosed oleksid jäänud ilmumata, kui rahvuslikud piibliseltsid üle maailma poleks vietnamlaste tööd toetanud. Tänu ülemaailmsele piiblitööle saadi ka siin osta pühakirju taskukohase hinnaga.
Aastal 1990, kui piirangud olid lõdvenenud, said Hanoi evangelikaanid võimaluse tuua Lõuna-Koreast sisse 5000 vietnamikeelset Piiblit. Riik vaatas importimisele viltu, sest taheti edendada kohalikku tootmist.
Järgmisel aastal saadi luba trükkida sama palju Piibleid Ho Chi Minhi linnas. Piiblitöö taaselustamist Vietnamis tähistati pidulikult. Suure kannatlikkuse, sihikindluse ja oskuslike läbirääkimiste tulemusena on protestandid trükkinud Piibleid 15 aasta jooksul üle 400 000. Töö käib Ühinenud Piibliseltside Vietnami partnerlusprogrammi alusel, mis hõlmab nii katoliiklasi kui protestante.
1990ndate algusest on jaotatud 650 000 Piiblit ja 1,9 miljonit Uut Testamenti. Lastele, noortele ja vaegnägijaile on igal aastal avaldatud eriväljaandeid, samuti on mõeldud vähemusrahvuste vajadustele.
Vietnamis on 80% elanikest mittereligioossed, 10% on budiste, 8% kristlasi. Keerulistest aastatest hoolimata teeb Jumala sõna oma tööd ka sellel maal.
Ühinenud Piibliseltside materjali põhjal
Piret Riim

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)