Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jumala sõna külv

31.01.2018 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jumala sõna olulisust oskab hinnata iga ristiinimene. Ilmselt peab iga kristlane oluliseks sedagi, et sõnum Jumalast jõuaks paljude inimesteni. Nii oleme teoorias kõik seisukohal, et Jumala sõna tuleb külvata. Praktikas aga arvame sageli, et Jumala sõna peaksid külvama teised inimesed, mitte meie. Nii oodatakse näiteks, et vaimulikud oleksid Jumala edasiviijad. Teised arvavad, et misjonärid peaksid viima kirikukaugete inimesteni sõnumi Jumalast.  Martin Luther kõneles aga üldisest preesterlusest, rõhutades, et iga inimene täidab oma elus preestri rolli ja igaühel on ülesanne viia Jumala sõna kaasinimesteni. Nii näiteks on vanemate ülesanne kasvatada oma lapsi kristlikus vaimus. Laiendades Lutheri mõtteid võib öelda, et oleme preestriteks oma sõpradele, kolleegidele ja lõpuks kõigile inimestele, kellega eluteel kokku puutume. Sõna tuleb külvata, kuid milline on sõnum, mida viime edasi? Jeesus ei kõnelnud mitte ainult sõnadega, vaid ka tegudega. Sõnad ja teod kuuluvad kokku. Tehes häid tegusid teistele, võime liita sellega ka sõnumi Jumalast. Ja kõneldes Jumalast, peaksid ka meie teod seda kinnitama. Vahel püüame väga hoolega külvata Jumala sõna, kuid me ei näe tulemusi. Hea on teada, et kõik ei sõltu sugugi meist, vaid ikka Jumalast. Jumala Püha Vaim toob inimeses esile usu. Võime kõiges usaldada teda ja anda ka oma panuse.

Kaido Soom

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. (Mt 25:40)