Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jumala sõna külv

27.01.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Sageli arvatakse, et Jumala sõna kuulutamine on üksnes pastorite ülesanne. Jeesus andis selle ülesande aga kõigile oma järgijatele, öeldes: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!» Iga kristlane peaks oma eluga olema tunnistaja ja Jumala sõna külvaja.
Kirikus kõneldakse üldisest preesterlusest, mis tähendab seda, et igaühel on ülesanne tunnistada oma usust. Inimesed vajavad oma elule alust ja mõtet ning kristlase ülesanne on seda anda kõigile enda ümber. Me ei tohiks vaadata kõrvalt, kui inimesed on õnnetud ja nende elul puudub mõte, vaid peaksime neid aitama.
Meie saame siin olla külvajad, öeldes õigel ajal õigeid sõnu. Jumala Püha Vaim on see, kes annab usu. Seega ei pea me liigselt muretsema, vaid peame usaldama Jumalat ja paluma, et tema annaks õnnistuse meie kuulutustööle.
Vaadates Jeesuse tegevust, võime märgata, et mitte üksnes sõnad pole olulised, vaid olulised on ka neid kinnitavad teod. Nii kuuluvad Jumala sõna külvi juurde ka ligimese aitamiseks tehtavad teod. Ligimesearmastus on see, mis kõnetab tänapäeva inimesi.
Seega tähendab Jumala sõna külv Jumalast tunnistamist nii sõnade kui tegudega ja palumist, et Jumal annaks meile oma Püha Vaimu, et töö võiks head vilja kanda.
Kaido soom

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)