Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jumala sõna külv

04.02.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Olen jälginud vahel teoloogilisi diskussioone ja imestanud, millistest väikestest asjadest võivad küll inimesed teha suure probleemi. Samas sageli kipuvad ununema need asjad, mis on kiriku jaoks olulised, nagu näiteks see, et vaid veidi üle veerandi Eesti elanikkonnast peab end kristlaseks. Selles olukorras on kristlaste ülesanne keskenduda olulisele: Jumala sõna külvile.
Enne taevasse minemist andis Jeesus õpilastele misjonikäsu, öeldes: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!» Esimeste sajandite jüngrid täitsid innukalt seda käsku, sest neil oli sõnum, mis päästis. Nad olid koguni valmis usu tunnistamise pärast oma elustki loobuma, nii oluline oli neile Jumala sõna külv. Tänu sellisele misjoniteadvusele sai väikesest jüngerkonnast maailma suurim religioon. See oli Jumala ime.
Nüüd on meie aeg. Küsimus on selles, milleks kasutame oma aega, millised on meie prioriteedid. Maailmas on palju sellist, mis vajab muutmist ja parandamist. Inimesed tunnevad ennast üksikuna ning sageli puudub neil elu mõte ja siht. Kristlastena saame nendeni viia vabastava ja päästva sõnumi Jumalast. Jumala sõna külv selles maailmas on meie ülesanne ja vaid seeläbi suudame seda maailma muuta paremaks ja mõtestatumaks.
Kaido Soom

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)