Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jumala sõna külv

23.02.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Pühakirjas annab Kristus meile misjonikäsu: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!» Selles käsus on Jumala poolt antud ülesanne külvata Jumala sõna sellesse maailma.
Nähes, kui palju on maailmas seda, mis vajab paremaks muutmist, ei tohiks kristlane jääda, käed rüpes, pealtvaatajaks, vaid ta peaks tegutsema maailma muutmisel. Ja tegutsemine ei tähenda siin nina kirtsutades nurisemist, vaid see tähendab tõe, armastuse ja usu külvamist.
Seega võib küsida, milline on meie panus Jumala sõna külvamisse. Kas me kuulutame siin maailmas oma elu ja sõnadega evangeeliumi või tegeleme pigem omaenese minaga?
Suurim oht on selles, kui usklik unustab, et tema on maa soolaks ja maailma valguseks, ning hakkab arvama, et on siin selleks, et saada enda või kiriku eluga kuidagi hakkama. Meie ülesanne on vaadata tulevikku ja külvata sõna!
Jumalasõna külvamine tähendab kristlase tugevat koostööd Jeesusega, sest Tema on tegelik külvaja, meie oleme ainult Tema käepikenduseks siin maailmas. Seega on meie ülesanne olla ühenduses Päästjaga, et täita oma rolli selle maailma paremaks muutmisel.
Kaido Soom

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)