Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Jumala sõna jääb

23.05.2012 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga, Esileht, Persoon kaasajast

Tiit Salumäe (paremal) kinkis praostkonna poolt Ants Leedjärvele (pildil koos abikaasa Tooniga) armulauariistade komplekti, mille peapiiskop Andres Põder samas pühitses. 
Vello Kuusmaa

Exaudi-pühapäeval pidas õpetaja Ants Leedjärv (63) Kullamaa kiriku kantslist viimase jutluse koguduse õpetajana.

Orelil saatis jumalateenistust tema abikaasa Tooni Leedjärv, laulsid Kullamaa, Haapsalu, Lääne-Nigula ja Varbla koguduse koorid. Piret Ripsi «Mu süda usub õnne» ajal kuulsid kirikulised ka Tooni Leedjärve solistina laulmas.

Ju toomehelbed jätnud jumalaga
Teel Kullamaale, imelist Eestimaa kevadet nautides, kumisesid mõttes Marie Underi värsid:
Ju toomehelbed jätnud jumalaga / ja sirelite õitseaeg on käes: / kõik pungad pakatavad täies väes, / kõik põõsad sinetavad maja taga.
Targalt tegid need, kes vaid üheksakraadist soojust hoidvasse kirikusse sooja pleedi või mantliga tulid. Oma rahva seas istus ka Kullamaa vallavanem Jüri Ott, Tallinna piiskopliku toomkoguduse juhatuse liige. Ja ega teisiti oleks ta saanud toimidagi, sest väljateenitud puhkusele saadeti ju Kullamaa vapimärgi omanikke. Toonile anti vapimärk 2004. ja Antsule 2005. aastal. Ants on ka valla aukodanik (2002).
Jumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, praost Tiit Salumäe ja praostkonna vaimulikud. Pihikõne aluseks võttis praost sõnad Johannese evangeeliumist: Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid (15:16). Eks seda tõde kinnitavad kõik jumalariigi heaks tööd tegevad inimesed.
1977. aasta oktoobris tulid Ants ja Tooni Leedjärv neljakuise tütre Raeliga Kullamaale, et asuda täitma kohta, mis Armand Leimanni Rõugesse minemise järel tühjaks jäi.

Head inimesed ümberringi
Jutluses ütles Ants Leedjärv, et saab olla tänulik Issandale tema juhtimise eest ja kõigi nende aastate eest, «et me oleme saanud jätkata nende tööd, kes olid enne meid». 34 ja pool aastat on Harjumaal sündinud Ants teeninud Läänemaa kogudusi. Kogu aeg on neid olnud kaks: Kullamaa ja Piirsalu, aga aegade jooksul ka Noarootsi (1979–1983), Kirbla ja Varbla.
Eks annab ajastust pildi ka seik, mida Ants Noarootsi puhul välja tõi. Kiriku katus lasi vett läbi. Kui ta suurel reedel altarisse läks, olid seal jääkonarused. Aga juba sügiseks oli kogudus muretsenud eterniidi ja oma jõududega katuse korda teinud.
Kullamaal on sündinud Leedjärvede pere teised lapsed Ruth ja Mikk. Kolm last on pesast välja lennanud ja tegutsevad aladel, mida kodust saadud kristlik kasvatus toetab.
Valmistades kogudust ette uue õpetaja vastuvõtuks, ütles Leedjärv: «Ärge laske tal kurvastust tunda tühjade kirikupinkide pärast. Jumala sõna vahendaja on küll teine, kogudus on sama ja Jumala sõna on sama.»
Häid sõnu jagus õpetajal kõigile tema teenitud kogudustele. Ja inimesed vastasid samaga. Pärast jumalateenistust oli rahvamajas neist, kes lahkujatele lilli tahtsid üle anda ja häid sõnu lausuda, moodustunud üsna pikk järjekord. Kohal olid ka kauaaegsed sõbrad Soome sõpruskogudustest.
Kullamaa kogudus on valinud endale uueks õpetajaks Lembit Tammsalu, kes seni on teeninud Hanila, Karuse ja Varbla kogudust. Perekond Leedjärv asub elama Jürisse.
Sirje Semm

Ants Leedjärv
Sündinud 2.12.1948
Ordineeritud 19.10.1977
Autasusid ja aunimetusi:
EELK Teeneteristi III järgu orden,
Risti valla teeneterist,
Kullamaa valla aukodanik,
EELK aasta õpetaja
Emerituuris 1.5.2012

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)