Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jumala rahva koduigatsus

10.05.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kristlane, elades praegu veel kaduvas maailmas, arvestab ka teistsuguse, kadumatu maailmaga. Esimesse sünnitakse loomulikul, teise aga üleloomulikul teel. Esimesest minnakse rändurina läbi, kuna selles lihtsalt ei saa kauaks seisatada – surm sunnib takka. Teine seevastu on inimese kõikide rännakute viimne eesmärk: taevane kodumaa.
Apostel Paulus kirjutab: „Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene telkhoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse“ (2Kr 5:1–2).
Taevane kodumaa pole aga lihtsalt praegusest parem paik. Küllap enamik inimestest tahaks elada maailmas, kus pole pisaraid, surma, leina, kisendamist, valu (Ilm 21:4). Kuid taevariik tähendab eelkõige Jumala täielikku ligiolu, palgest palgesse kohtumist temaga, kes on püha.
Seepärast kirjutab apostel Johannes: „Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nii nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas.“ (1Jh 3:2–3)
Jumalarahva koduigatsus on niisiis ka enese ettevalmistamine meeleparanduses. See tähendab anda end iga päev Jumala kätte puhastamiseks tema Poja, Ohvritalle verega (1Jh 1:7). Jumal aidaku meid selles!
Marek Roots

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)