Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Juhtides kogudust

22.10.2014 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Peale ettekannete kuulamise ja mõttevahetuste töötubades hinnatakse võimalust spontaanseteks vestlusteks. Pildil on jutuhoos (paremalt) preester Vello Salo Pirita kloostrist, aasta juhatuseesimehe nominent Vootele Hansen Tallinna Kaarlist ja Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson.
Liina Raudvassar

Kuue aastaga oodatud traditsiooniks kasvanud EELK juhatuseesimeeste konverents toimus tänavu 17.–19. oktoobrini Nelijärvel, kus jagati kogemusi, ideid ja osadust.

«Päevakorra koostamisel katsume järgida kirikuaasta rütmi,» avab Tiina Võsu kulissidetagust, täpsustades, et tänavu olid olulisteks märksõnadeks peapiiskopi valimised ja 1. advendiga algav teema-aasta «800 aastat Maarjamaad». Koos Rakvere koguduse juhatuse esimehe Karl Mäesepaga ning Hageri koguduse juhatuse esimehe Agu Kaljustega on Tiina Võsu Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimehena olnud kogu aasta mõtete ja tegudega ürituse juures, mis Nelijärvele 74 osalejat tõi.
«Mõnel aastal on meid olnud suurema arvu jagu, aga tänavu oli jälle neid rohkem, kes algusest lõpuni kohale jäid,» arutleb Tiina Eesti Kirikule kokkuvõtet tehes. Kohapeal aitasid veel Jõelähtme juhatuse esimees Mart Johanson ning Rakvere õpetaja Tauno Toompuu.
Kokkutuleku algusaegade küsimus, kui oodatud on sellest konverentsist osa võtma vaimulikud, on nüüdseks Tiina Võsu sõnul tähtsuse kaotanud: «Ühelt poolt on ju teretulnud mitte üksnes juhatuseesimehed, vaid teisedki koguduses tegevad, ideaalis igast kogudusest kaks, teiselt poolt kuulub vaimulik oma ameti poolest juhatusse.»
Konverents loob võimaluse juhatuseliikmetel vaimulikega kohtuda, et sundimatus õhkkonnas arutada koguduseelus aktuaalse üle. See lähteülesanne on nüüdseks Tiina Võsu meelest kõigiti täidetud: «Mitmed on väljendanud tänu ja kinnitanud valmidust tulla ka järgmisel aastal.»

Tutvuti uue peapiiskopiga
«Tutvusime äsja peapiiskopi ja veel nelja tubli vaimulikuga,» lõpetati auditooriumis elevust tekitanud diskussioon peapiiskopikandidaatidega. Vaid ülihea juhtimine tagas vestluse ajalistesse raamidesse jäämise, sest küsimusi oli palju ja küllap oleks neid jagunud veel tundideks. Et saalis on koguduse juhtimisega seotud inimesed, tuli esile majandust puudutavate küsimuste rohkusest.
Näiteks uuriti, kas ei ole vastuolu kirikuseadustiku ja Piibli soovituse vahel, kus esimene kutsub üles tasuma liikmeannetuseks üks protsent sissetulekust, aga pühakirjas kõneldakse kümnisest. Praost assessor Joel Luhamets kinnitas, et juhindub ise Piibli soovitusest ning nii teeb Tartu Pauluses veel paarkümmend liiget.
UI rektor Ove Sander rõhutas, et annetust peab tegema helde meelega, mitte «hambad ristis». Praost assessor Tiit Salumäe meenutas ühe-protsendi-määrusega päädiva vaidluse tulisust ning tunnistas, et inimesed on oma annetuse määras väga erinevad.
Praost Marko Tiitus meenutas esimese kümnise tasumist, mis tundunud talle peret toitva laste isana üüratu väljaminekuna, ent nüüd soovitab seda ka oma kogudusele. Ka kantsler Urmas Viilma toonitas südame meelsust ja meenutas, et ohvrianniks valiti ikka parim osa, mitte see, mis niikuinii üle on.
Kuidas tagada ka väikeste maakoguduste teenimine ning vaimulikele vääriline töötasu; millise nipiga hallata suuri ajaloolisi kirikuhooneid ja kuidas kaasata protsessi senisest enam riik; miks on vaimulikele vaja eetikakoodeksit; milline on EELK plaan majandussurutisest väljatulemiseks – need olid vaid üksikud küsimusteringist. Tiit Salumäe kinnitas, et kandidaadid ei ole konkurendid ning amet, mille kandmiseks nad kõik valmis on, ei ole midagi, mida ihaldada. Aga kui kirik ja Jumal seda soovib, on nad rõõmuga valmis.

Võit Tuhalasse
Oodatud päevakorrapunkti all tutvuti praostkondade esitatud kandidaatidega aasta juhatuseesimehe aunimetusele, millele järgnes kinnine valimisprotseduur. Kandidaate oli tänavu kuus: Ilumäe kogudusest Õie Alt, Põltsamaa kogudusest Ain Roots, Haapsalust Madis Kütt, Tuhala kogudusest Arvo Rodi, Taagepera kogudusest Tõnis Järv ja Tallinna Toompea Kaarli kogudusest Vootele Hansen.
Kõik kuus on oma tubliduse ja ennastsalgava tööga kodukoguduse heaks silma paistnud ning see, et õigupoolest oli väga raske valikut ühe inimese kasuks langetada, tuli esile siis, kui häältelugemiskomisjon valimistulemustest aru andis. Nimelt said Vootele Hansen (snd 1962) ja Arvo Rodi (snd 1946) võrdse arvu hääli, aga kuna statuut ei näe ette võimalust kaksikvõidu väljakuulutamiseks, võeti appi kirikuseadustik, mis taoliste situatsioonide puhul näeb ette ealiselt vanema eelistamist.
Liina Raudvassar

Konverents Nelijärvel
Külas peapiiskop Andres Põder
Osavõtjaid 74
Diskussioon peapiiskopikandidaatidega
Intervjuu aasta juhatuseesimehe kandidaatidega
Valiti aasta juhatuseesimees
Lektoritena kohal preester Vello Salo, Jaan Bärenson ja Jaak Johanson
Töö rühmades, palju palvet ja kristlikku osadust
Esines Papibänd

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)