Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Juhatuse esimees on vaimuliku paremal käel

12.10.2010 | | Rubriik: Kirikuelu, Persoon kaasajast

Juhatuste esimehed kolmel päeval koos
EELK koguduste juhatuseesimehed kogunevad 15.–17. oktoobrini III konverentsile Läänemaale Roosta puhkekülla.
Reede õhtul avajumalateenistusel Roosta kabelis teenib Lääne praost Tiit Salumäe. Esimene õhtu on tervituste ja kohtumiste päralt. Et igal aastal on valitud üks juhatuse esimees, kelle EELK toetusfond saadab palverännakule ja annab kopsaka rahasumma kaasa, siis selgi aastal valitakse nelja kandidaadi seast välja üks.
Teisel päeval keskendutakse aruteludele töötubades ja kõneldakse seekordsest peateemast «Meie kirik – keda see huvitab?» Pühapäeva hommikul peab TÜ usuteaduskonna lektor dr Kaido Soom loengu ilmikute osast koguduse juhtimisel. Kantsler Urmas Viilma tutvustab uut kirikuseadustikus. Tarmo Loodus (Viljandi Jaani kogudus) õpetab, kuidas leida raha koguduse projektidele. Lõpujumalateenistusel teenib peapiiskop Andres Põder, laulab Mart Johanson (Jõelähtme kogudus).
Eesti Kirik tutvustab tänases lehes aasta juhatuseesimehe kandidaate ja soovib konverentsile tegusat meelt. Kingime omalt poolt igale osalejale praktilise Eesti Kiriku logoga riidekoti.

 EELK koguduste juhatuseesimeeste III konverentsi eel küsitles Eesti Kirik peapiiskop Andres Põderit teemal, millist kristlast näeb kirik juhatuseesimehena.
Kui oluliseks hindate koguduse juhatuse esimehe rolli üksikkoguduse funktsioneerimisel ning meie kirikus tervikuna?
Koguduse juhatuse ja juhatuse esimehe roll koguduse elus on väga oluline, sest liikmeskonna esindajana on nende ülesandeks kujundada vaimulikuks tööks vajalikud tingimused ning tagada koguduse kui organisatsiooni majanduslik ja halduslik toimimine. Kindlasti on juhatuse esimees ka oluliseks esindusisikuks ja eeskujuks nii koguduse kui kohaliku rahva keskel. Üldkiriku seisukohalt väljendab juhatuse esimees kiriku demokraatlikku külge.
Kes sobib oma isiksuseomadustelt koguduse juhatuse esimeheks?
Kuivõrd juhatus on kirikuseaduse kohaselt «vaimulikule toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel», peaks juhatuse esimees kindlasti olema inimene, kellel on nii empaatiavõimet ja koostöötahet kui ka usulist pühendumust.  
Kuhu positsioneerub koguduse juhatuse esimees koguduse vaimse juhi, vaimuliku kõrval?
Võiks ju metafoorina öelda, et juhatuse esimees on õpetaja paremaks käeks, aga see pole päris täpne. Tal on oma vastutusala ja konkreetsed ülesanded ning tubli juhatuseesimees võib koguduse elu sama oluliselt mõjutada kui vaimulikki.
Liina Raudvassar

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)