Esileht » Uudis » Uudised »

Juba kümme aastat Eestis

11.12.2019 | | Rubriik: Uudised

TV7logoKolmandal advendipühapäeval, 15. detsembril tähistab telekanal Taevas TV7 kümne aasta möödumist eestikeelsete saadetega alustamisest Eestis.

Pidu 10. sünnipäeva tähistamiseks peeti pealkirja all „Uus algus“ küll juba 7. detsembril. Tallinnas Telliskivi loomelinnakus meenutati sõnavõttude ja videoklippide varal kümneaastast arengut: tagasihoidlikult alustanud kanalil on nüüdseks oma stuudio ning lõviosa programmist eestikeelne omatoodang.
„TV7 sünd sai võimalikuks tänu imele,“ kommenteerib Soomest Eestisse 2009. aastal laienenud kristliku kanali saamislugu Päivi Pitko, kes on ettevõtmist juhtinud algusest peale. „Nendest aastatest on meil palju südantsoojendavaid mälestusi, ka erilisi lugusid kanali vaatajatelt. Läheme sünnipäevale vastu suure tänutundega,“ lisab ta.
Päivi meenutab Eesti Kirikule, et alguses toetus kõik intensiivsele palvele ja jäägitule usaldusele Jumala vastu, kelle hooleks kõik jäeti: „Terve mõistus oleks keeldunud nendes tingimustes, nende ressurssidega töötamast, aga meil oli algusest peale väga selge nägemus, et see on Jumala plaan ja meie oleme vaid tema tööriistad. See andis jõu ja sisemise veendumuse, et see, mida teeme, kannab sügavamat mõtet.“ Ta tunnistab, et samal ajal, kui Soome kanali juht Martti Ojares otsustas kanalit Eestisse laiendada, tundis Päivi kutsumust lülituda sellesse töösse.
„Meil ei olnud oma stuudiot, kasutasime ruume Helsingis. Meil ei olnud võimekust teha omi, eestikeelseid saateid ja meie algusaastate programm koosneski peaasjalikult soome- ja ingliskeelsetest saadetest, mida tõlkisime jõudu mööda eesti keelde,“ meenutab Päivi. Aga kahe aastaga suudeti kanal muuta eestikeelseks ning tänu Tallinnas avatud stuudiole moodustab omatoodang nüüd programmist kandva osa.
Päivi kiidab väga mitmeid EELK vaimulikke, kes pole oma abi keelanud ning kes näevad kanalis head võimalust evangeeliumi vahendamiseks. Ta kutsub üles teisigi: „Me heal meelel näeksime, et Sõna kuulutajaid oleks rohkem. Oleme avatud erinevate kirikute esindajatele.“ Veel ootab ta tagasisidet kuulajatelt ja kui kellelgi on häid ettepanekuid, siis neidki.
Taevas TV7 on eestikeelne kristlik telekanal, mille programmi koostamisel on silmas peetud erinevas vanuses inimesi. Kanal on vaadatav erinevates digivõrkudes ning veebiaadressil www.tv7.ee.
Liina Raudvassar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)