Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Jõustamine ja võimestamine

20.09.2017 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Mida enam puudel lehed värvi omandavad, seda rohkem toob avalik ruum meieni valimisreklaami. Vähem kui kuu aja pärast on kohalike omavalitsuste valimised. Lisaks valimistele on viimasel nädalal nii eesti kui ka teiste maailma riikide elanike tähelepanu endal hoidnud 14. septembril alanud Venemaa ja Valgevene sõjaline suurõppus Zapad.
Kosutav oli kuulda laupäeva keskpäeval Vikerraadio vestlussaadet Kaitseliidu juhatajaga kindralmajor Meelis Kiiliga. Ta kõneles Zapadi taustal eestimaalaste kaitsetahtest, rõhutades mitte kohustust, vaid igaühe õigust oma isamaad kaitsta. Saate lõpus võttis ta räägitu kokku sõnadega: „Säilitame kaine luterliku kultuuriruumi. Me ei ole enam üksinda. Oleme sarnase mõttelaadiga riikide ühtses ruumis“, süstides inimestesse rahu ja turvatunnet ning viidates omal moel reformatsiooni viljadele meie ühiskonna igapäevases elus.
Ka märgilist tähendust võiks näha seigas, et samal päeval Zapadi algusdaatumiga toimus Tallinnas rahvusvaheline Läänemere regiooni Interreg projekti SEMPRE (Social empowerment in rural areas) ingliskeelne 70 osavõtjaga konverents, mis kandis pealkirja „Sotsiaalne uuenemine ja organisatsioonilised muutused: väljakutsed ja võimalused sotsiaalteenuste pakkujatele“. SEMPRE projekti puhul kasutatakse tihti aktiivseid verbe võimestama, jõustama, ent need märgivad oma oskuste, koostöö ja vaimse jõu kasutamist kõige haavatavamate gruppide hüvanguks, nõnda nagu ristiinimeste elutunnetusele kohane.
Konsistooriumi diakooniasekretäri Kadri Keskküla sõnul kaasab SEMPRE projekt 16 organisatsiooni Läänemere-äärsetest riikidest ning on keskendunud maapiirkondade sotsiaalsele võimestamisele. Oluliseks peetakse kohalike omavalitsuste ja koguduste koostöömudeli loomist, mille sisuks on uued kindlatele sihtrühmadele mõeldud sotsiaalteenused. Projekti kolmeaastasest kestusest pool aega on läbi ja konverentsil tehti kokkuvõtteid. Näiteks Eestis on projekti tulemusena tekkinud koostöö Rakvere koguduse erivajadustega inimeste päevakeskuse ja Lõuna-Eesti perede vahel, kus kasvavad erivajadustega lapsed.
Kätlin Liimets

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)