Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Jõulutervitus AD 2020 ja uusaastasoov Issanda aastaks 2021

23.12.2020 | | Rubriik: Juhtkiri

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu 

kirjutada üles kogu riigi rahvas. (Lk 2:1)

Tervitan teid meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha puhul.

Pühakirja jutustus algab teatega, et Rooma riigis toimus rahvaloendus. Kas keiser Augustuse käsu märkimine jõuluevangeeliumi alguses on lihtsalt ajaloolise tausta määratlemine või on sellel sügavam tähendus? 

Käesolev aasta on Piibli aasta ja kutsusime kokku juubelipiibli koostöökogu. Meie ülesanne on anda edasi Piibli sõnum kaasaja inimesele. 

Mida me teaksime kunagise Rooma riigi maksupoliitikast ja selle rakendamiseks keiser Augustuse korraldatud rahvaloendusest, kui sellel ajal ei oleks maailma sündinud Jumala Poeg? Jumala plaanid teostuvad ilmalike ja poliitiliste sündmuste taustal.  

Elu ei ole täna teistsugune kui paar tuhat aastat tagasi. Ikka põhjustavad poliitikute otsused ja taudid inimestele kannatusi ning võivad muuta meie elu. Oleme tänavu seda igaüks kogenud. Meie elu on muutnud ning toonud kaasa hirmu ja teadmatust pandeemia. Kõik, mis maailmas toimub, puudutab ka meid. Mis oleks, kui katsuksime jõululoo alguse tuua tänapäeva ja alustaksime nii: „Neil päevil sündis, et USA või Venemaa president andis käsu …“? Millega meie aja valitsejad ajalukku lähevad? Millega läheb ajalukku Eesti valitsus? Küllap jäävad neistki järele napid read ajalooraamatutes. Jõuluevangeelium kehtib aga ka täna. Viha ja vaen ei kesta igavesti. Igavene on vaid armastus ja see, mis armastuses tehtud.

Jõululapsest sirgunud Jeesus räägib enne oma lahkumist jüngritele rahust, mida tema tahab inimestele kinkida. Ta rõhutab, et tema ei anna rahu nii nagu maailm. Kuidas on lood meie rahuga? Kas meis on nii tõelist ja elavat Issandas sündinud jõulurahu, et jaksame lisaks oma kalli kodumaa rahu eest palvetada koos miljonite kaaskristlastega kogu maailma rahu pärast? Rahu eest, mis hõlmaks neidki, kelle maailmavaade, usk või kultuur ei tunne jõulusid.   

Tänapäeva inimesel on lisaks kõigile muudele probleemidele ka krooniline ajahäda – meil on kiire. Rähklemine ja kiirustamine kulutavad meid, toovad kaasa ohu teha vigu. Minu soov on: rahulikke jõule. Esivanemate tarkus on kuulutada riigis jõulurahu. Võta aega pidada pühi!

Ärgem unustagem – jõuluõnnistus on kõikidele mõeldud, ta jääb ka siis, kui jõulupühad mööda lähevad. Arm ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt saatku meid kõigil me teedel!

Soovin jõulurahu ja õnnistatud Issanda aastat 2021!

Tiit Salumäe,

piiskop

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)