Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Jõuluks kooriruumil uus katus

16.10.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Väike-Maarja kogudus võis rõõmustada, kui septembri keskpaigas toodi Väike-Maar­ja kirikuaeda hulga lauamaterjali ja algas aastaid oodatud katusevahetus.

Sel aastal eraldas muinsuskaitseamet riiklikust pühakodade programmist 68 000 eurot, ühe suurematest summadest, Väike-Maarja käärkambri katuse restaureerimiseks. 14. sajandist pärit kirik sai uue katuse 1991.–1992. aastal, kuid juba 2006. aastal pöördus kogudus konsistooriumi poole palvega avariilise katuse pärast.
Esimeses, alanud etapis restaureerib ehitusfirma Rändmeister kooriruumi katuse (240 m²), järgmisel aastal loodetakse ette võtta ligi kolm korda rohkem maksva ja kolm-neli korda suurema pikihoone katuse vahetuse. Alanud katusevahetusse andis panuse ka Väike-Maarja vallavalitsus umbes tuhande euro näol.
Koguduse juhatuse eelmine esimees Heli-Liivia Komp, kes aastaid on muretsenud kiriku katuse halva olukorra üle, on õnnelik, et lootusetuna tundunud olukord on lõpuks lahenema hakanud. Ehitusfirma Rändmeister juhataja Juhan Kilumets ütleb, et katuse kandekonstruktsioonid on teiste kirikutega vgõrreldes üle keskmise halvad, eriti jätavad soovida räästasõlmed.
Raha kokkuhoiuks on kooriruumi katuse kivid alla võetud ja ladustatud ning neid on plaanis kasutada pikihoone katuse ühe külje katmiseks. Hea kogemus Juhan Kilumetsa firmaga on kogudusel tornikiivri taastamisest, kui see 2010. aasta augustitormis alla kukkus.
Rita Puidet

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)