Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Jõudu annavad inimesed

11.05.2016 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Nelipüha laupäeval on Lääne-Nigula koguduse esimehel Tiina Võsul sünnipäev. Järgmisel päeval on tal kauaaegse teenimise eest au peapiiskopilt vastu võtta kõrge autasu. Illimar Toomet

Nii ütleb Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees Tiina Võsu, kes pälvis EELK Teeneteristi III järgu ordeni.

14. mail tähistab Tiina Võsu 60. sünnipäeva ja sel aastal saab tal esimehe ametis oldud 20 aastat. Oma lapse- ja noorpõlve kohta ütleb Tiina, et ta on sündinud ja kasvanud vaimuliku peres ja lapsest saadik uskunud Jumala olemasolusse. «Pere ühised õhtu- ja söögipalved olid elu loomulik osa,» kinnitab Tiina, lisades, et hoolitseva ja armastava isa sarnane arusaam kujunes ka Taevaisast.
Teismelisena oli küll raske öelda, et «mina usun …», aga pärast sõpradega koos palvetamist sai Tiina usukindluse ja julguse öelda «minu Issand ja minu Jumal».

Minu koht
Tiina Võsu sai Soomes ettevalmistuse kirikutööks ja toonane Haljala koguduse õpetaja Esko Süvari kutsus teda enda juurde. Ent saatus tahtis teisiti. Ta läks 1994 Haapsallu appi missiot ette valmistama ning käis Lääne-Nigulas piibli- ja palverühmas.
Ükskord palves olles keegi tänas, et ta oli tulnud siia kogudusse tööle. Nii see polnud, ent sai tõeks. «Varsti pärast seda kutsus õpetaja Leevi Reinaru mind siia tööle ja ma teadsin, et siin on mu koht,» meenutab Tiina Võsu.
Kui paar aastat hiljem toimusid koguduses nõukogu valimised, siis valiti ta nõukogu liikmeks. Nõukogu koosolekul valiti juhatuse esimeest ja selgus, et see, kellele õpetaja oli teinud ettepaneku, siiski ei soovinud seda. Pöörduti nii ühe kui teise poole, kuni õpetaja ütles: «Tiina, sa oled ju nõus?»
Tiina ütleb, et ta ei tea, kas vastas jaatavalt, aga ühe vastuhäälega oli ta valitud. Juhatuses olid sel ajal temast 30–40 aastat vanemad mehed ja nad andsid lubaduse teda aidata. «Seda lubadust on nad pidanud, kaks neist on veel elus ja siiani abiks. Jõudu selles töös ongi andnud inimesed, kellega koos töötame,» ütleb Tiina.

Mitte monoloog, vaid dialoog
Kauaaegsele kogudusejuhile valmistavad rõõmu abivalmis kaaslased, kord kuus saavad kokku töövaldkondade juhid, arutatakse tööplaane ning jagatakse rõõmu ja muret, palvetatakse.
Juba mitu aastat on koguduseliikmetel ühine palveaeg hommikul ja õhtul. «Imelisi palvevastuseid olen nende aastate jooksul päris palju kogenud. See kasvatab usaldust Jumala vastu,» ütleb Tiina. Rõõmu valmistab ka hea suhtlemine valla esindajatega. Sageli tulevad inimesed ise küsima, kas nad ei saaks millegagi aidata. Suhtlemine ei ole monoloog, vaid dialoog, teab esimees.
Palju aastaid on Tiina olnud koguduse sekretär ja mõne aasta koguduse assistent ning kahes koosseisus kirikukogu liige. Praegu on ta praostkonna sekretär, jätkuvalt misjonikeskuse nõukogu liige ja juhatuseesimeeste toimkonna liige.
Siiski ütleb viimast nimetatud toimkonda mitu aastat juhtinud Tiina Võsu, et on oma töökoormust ja vastutust vähendanud. Tervis ei luba enamat. «Tööd tuleb planeerida, kalender on alati lähedal, et ei tekiks kattuvaid ettevõtmisi ja üritusi,» sõnab ta.
Tiina on õe ja venna üheksale lapsele tädi, nende 11 lapsele vanatädi ja ühele lapselapsele vanavanatädi. Tema kõige suurem tugi peres on õde, kes palvetab Tiina eest ja toetab igati tema töös.
«Olen püüdnud Issanda abiga alati oma tööd teha nii hästi, kui oskan ja suudan,» ütleb lõpetuseks 2009. aastal juhatuse esimeheks valitud Tiina Võsu.
Rita Puidet

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)