Esileht » Online » Online artiklid »

Johann-Christian Põder | Igavese rahu poole

27.12.2018 | | Rubriik: Online artiklid

Ilmavaateliselt kirevas Eestis mõistetakse jõule erinevalt. Meist enamik on aga küllap ühel meelel, et jõuluaeg on rahuaeg ja jõulusõnum on rahusõnum. Jõulurahu kuulutatakse välja eri paigus ja päevadel ja seda teevad nii linnapead, vallavanemad, vaimulikud, koolijuhid kui ka Eesti jahimeeste selts.

Tõepoolest, igatsus rahu järele saadab nii inimese elu kui tervet inimkonna ajalugu. Me soovime hingerahu, rahu oma lähedastega, rahu ühiskonnas, rahu rahvaste ja riikide vahel ja rahu meid ümbritseva loodusega.

Poliitilises plaanis elame aga järjest rahutumas ja keerulisemas maailmas. Pärast külma sõja lõppu lootsid paljud, et liberaalse demokraatia ja inimõiguste võidukäik aitab meil jõuda ka suurema rahuni. Rahvusvaheline koostöö tugevnes, sõlmiti uusi kokkuleppeid ja asutati isegi rahvusvaheline kriminaalkohus. Tänaseks on olukord pea tundmatuseni muutunud: meie aega iseloomustavad märksõnad on sõjalised kallaletungid ja konfliktid, autoritarismi, populistliku rahvusluse ja religioosse äärmusluse tõus ning rahvusvahelise koostöö nõrgenemine.

Edasi loe ERR Uudistest.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)