Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesuse saadikud

25.10.2017 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Eestil on paljudes maailma riikides oma saatkond, mille ülesanne on esindada seal meie kodumaad. Välisesindused esindavad riigis, kus nad tegutsevad, meie poliitikat, arendavad majanduslikke ja kultuurilisi suhteid ja kaitsevad meie kodanikke. Tänu diplomaatilisele esindatusele suhtleme muu maailmaga.
Kristlik kirik on Jumala riik ja meie oleme selle saadikud maailmas. See tähendab suurt vastutust, sest meie ülesanne on esindada Jeesust oma kaasinimestele. Diplomaadid läbivad põhjaliku koolituse ning selles ametis peab olema piisavalt tugev, et esindada oma riiki teiste rahvaste seas. Nii on ka kristlasel suur vastutus, sest meie sõnade ja tegude järgi otsustab maailm Jumala riigi üle. Meiegi peame selleks ülesandeks valmistuma. Leerikool on algkursus, kust ristiinimene saab teada usu põhitõed. Seejärel on aga tema ülesanne end edasi arendada, õppides pühakirjast tundma Jeesust, tema õpetust ja elu. Jeesus aitas hättasattunuid ja abivajajaid. Ta ei otsinud omakasu, vaid andis iseenese patuse maailma päästmiseks. Meil on temalt palju õppida.
Nii nagu diplomaadile annab välismaal jõudu tema seotus kodumaaga, on ka kristlase jõuallikaks Jumal ja isiklik side temaga. Maailm meie ümber muutub ja areneb. Muutub ja areneb ka kirik. Vaid side Jumalaga aitab kaasa õigele muutusele. 500 aastat tagasi toimunud reformatsioon on hea näide sellest.
Kaido Soom

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. (Ps 98:1)