Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesuse saadikud

14.10.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Iga inimese tee Jumala ja usu juurde on erinev. Jumal kutsub igaüht omal viisil. Kuid tavaline on, et inimene saab esimest korda kuulda sõnumit Jumalast teise inimese vahendusel. Nii on kaasinimene meile olnud Jumala saadikuks, kes on kutsunud kirikusse, kõnelnud meile Jumala sõnast, teinud hea teo, pidanud kirikus hea kõne või ulatanud vaimuliku raamatu ja Piibli.
Nii on läbi ajaloo Jumala sõnum jõudnud teiste inimesteni kaasinimeste vahendusel. Selles sõnumis on kõnelnud Püha Vaim meie vastu ja nii oleme leidnud oma eluteele sihi ja kindluse. Jumal on andnud meile andeks meie puudused ja andnud elule tasakaalu. Me ei pea eluteel olema kunagi üksi, vaid Päästja on meiega. Selles ongi ristiinimese eluõnn.
Kuid mida teeme nüüd meie, kui oleme saanud oma elule sihi ja aluse? Kas jääme nautima head elu või oleme valmis minema ja jagama sõnumit Jumalast ka teistele? Jeesus julgustas oma järgijaid minema kaasinimesteni ja kuulutama teistelegi head sõnumit.
Meie kaaskodanikel on palju muresid ja koormaid. Inimesed on üksikud ja nad ei tea, kuhu eluga edasi minna. Jumalal on vastus inimeste probleemidele, aga selle sõnumi viimise ülesanne on antud meile. Nii nagu meie oleme kunagi kellegi vahendusel saanud kuulda Jumalast, nõnda on nüüd meie ülesanne minna Jumala saadikutena ja anda see hea sõnum edasi neile, kes seda vajavad.
Kaido Soom

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)