Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus – meie aitaja

07.09.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Elus on hetki, mil tunneme, et maailmas on palju kannatusi ja ebaõiglust. Meie Aadama ja Eeva järglastena kogeme tänaselgi päeval oma elus patu vilja, milleks on lahutatus Jumalast, haigused, kannatused ja surm.
Lisaks sellele toob inimkonna tehniline progress kaasa õnnetusi, looduskatastroofe ja muid raskusi.
Kuid nende selle maailma raskuste ja kannatuste keskel pole vaja kristlasel heituda, sest ta teab, et Jumal on armastus, ja armastav Jumal hoolib inimestest.
Inimeste päästeks saatis ta oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma. Jeesus suutis oma eluajal aidata paljusid abivajajaid. Ta ei pööranud selga inimesele, kes oma raskes olukorras tema poole pöördus. Nii kõneleb Piibel meile sellest, kuidas Jeesus aitas paljusid.
Nüüd on Kristus taevas Isa paremal käel ja ta kostab seal meie eest. Tema kaudu võime alati pöörduda palves Jumala poole. Ta mõistab meie raskusi ja probleeme, sest inimesena on ta seda sama pidanud siin maailmas taluma.
Inimene on kutsutud ülistama Jumala nime. Patt takistab meid seda tegemast, kuid Jeesus võib anda meile avatud silmad, kuulvad kõrvad ja Jumala tegusid ülistava keele. Jeesuse teod annavad tunnistust Jumala armastusest ja väest aidata hädas olevaid inimesi.
Kaido Soom

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)