Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus – meie aitaja

17.08.2010 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Sageli on tunne, et me inimestena ei suuda kõike, mida peaksime. Loeme käske ja tunneme, et neid on raske täita.
Vahel võib kogeda, et inimsuhted on keerulised ja ummikusse jooksnud ning me ei oska leida vajalikku lahendust. Tööl olles võib tunda probleeme, mis näivad olevat lahendamatud. Sellistel hetkedel võib meid haarata masendus, sest kogeme, et ei suuda kõike, mida peaksime. Kuid kui inimesel on side Jumalaga, siis ta ei peagi ise kõike suutma.
Alati võib pöörduda palves Jumala poole ja paluda Temalt abi. Just selleks elaski ju Jeesus siin maailmas, et anda abi neile, kes seda vajavad.
Issand mõistab inimest. Saatan kiusas Kristust kõrbes ja seetõttu teab Jeesus, kui suur on inimese kiusatus. Oma maises elus pidi Jeesus kogema inimeste kurjust ja tagakiusu.
Issand elas vaesuses, Tal ei olnud kindlat sissetulekut ega turvalist kodu. Inimesedki vedasid Issandat alt: Jeesuse kõige lähemad jüngrid hülgasid Ta elu kriisihetkedel. Jeesus saab aru, kui meil on mured, sest Ta on ise sama kogenud.
Nüüd on Ta Isa juures taevas ning Jumalana saab meid aidata. Abi leidmiseks piisab meil vaid südamest palvetamisest, ja Jumal kuuleb. Kristlase õnn on selles, et ta võib loota Jumalale ja Tema abile. Jeesus on meie aitaja!
Kaido Soom

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)