Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus – meie aitaja

04.09.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Evangeeliumid jutustavad, et Jeesus aitas sageli just neid, kellel maailma silmis polnud enam mingit lootust.
Näiteks ühte naist, kellest evangelist Markus kirjutab, et too „oli olnud kaksteist aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks“ (Mk 5:25–26).
Võiks öelda, et naine oli Jeesuse juurde tulles nagu maha surutud, kohe murduv pilliroog või nagu hõõguv taht, mis juba järgmisel hetkel kustub. Selliseid inimesi on tänagi meie keskel.
Mõnikord oleme ise samasuguses olukorras. Jeesuse kohta aga ütleb Vana Testamendi prohvet: „Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära“ (Js 42:3).
Kõige rängemalt vajutab inimese maadligi siiski mitte füüsiline või vaimne haigus, vaid patt, mis eraldab meid Jumalast.
Patu vangis olev inimene on nagu laev, mis on kaotanud orientiiri ega tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Kes tõstaks siin üles rudjutud pilliroo ja läidaks kustuma kippuva tahi?
Tõeline muutus algab seal, kus Jeesus ütleb meile: „Inimene, Sinu patud on sulle andeks antud!“ (Lk 5:20).
Mõnikord toob sellise andestuse leidmine kaasa ka ihuliku paranemise. Kõige tähtsam on aga, et koos Jeesusega oleme aidatud ja hoitud igaveseks eluks!
Marek Roots

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)