Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus – kiusatuste võitja

18.02.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

18. veebruar on tuhkapäev ja algab paastuaeg. Päeva nimetus (ld dies cineris) tuleb tuha päheraputamisest, mis oli patukahetsuse ja meeleparanduse sümboliks. Paastuaeg kestab ülestõusmispühadeni ja vältab 40 päeva, millele lisanduvad paastuaega jäävad pühapäevad. Ka Jeesus paastus. Ta oli 40 päeva ja ööd kõrbes kuradi kiusata. Alles pärast paastumist ja kõrbekiusatusi alustas ta avalikku tegevust. Kui juba Issand paastus ja valmistas end nii ette avaliku tegevuse vastu, siis palju enam peaks seda tegema meie, patused inimesed.
Inimesest teeb inimese see, et ta on valmis oma elu analüüsima ning muutma paremuse suunas. Paastuaeg pakub selleks ideaalse võimaluse. Võime vaadata, mida head on Jumal meile teinud, ja mõelda, milline on meie vastus tema tegudele. Võime kõrvutada oma elu ja võrrelda seda jumala ennastohverdava armastuse suurusega. Nii tehes märkame oma vajakajäämisi ja võime püüelda paremaks muutumise poole.
Paastuaja esimene pühapäev kõneleb Jee­susest kui kiusatuste võitjast. Pühapäeva teema näitab usklikule kätte jõuallika, milleks on Jumal. Paastudes ja meelt parandades ei pea me seda tegema üksi ja oma ponnistuste varal, vaid meil on Jumal, kes toetab. Püha Vaim toob kristlases esile uue elu, mis on Jumala tahte kohane. Seega tähendab paastumine ühenduse otsimist oma Päästjaga ja selles ühenduses kasvamist.
Kaido Soom

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)