Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus – kiusatuste võitja

06.03.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Martin Luther tõdeb suures katekismuses, et kuigi inimene ei suuda kiusatusi vältida, tuleb meil Jumalalt jõudu paludes neile vastu seista. Lutheri sõnul lähtuvad kiusatused kolmest allikast: meie ihulikkusest, meid ümbritsevast maailmast ja kuradist. Viimast kinnitab ka nädala juhtsalm: „Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod“ (1Jh 3:8b).
Salmist nähtub, et saatan tegutseb. Ta ilmus inimeste maailma juba Eedeni aias ning paljastas end eriti Jeesuse maise elu päevil. Piiblis arvestatakse saatana ohtlikkusega. Peetrus kirjutab: „Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata“ (1Pt 5:8).
Kuid nädala juhtsalmist nähtub, et ka Jumal tegutseb – ja nimelt nõnda, et ta tühistab kuradi teod.
Hingevaenlane ei saa Jumala tegusid tühistada. Ta võib meid nende juurest üksnes kõrvale eksitada. Need aga, kes pöörduvad kogu südamest Jumala poole ning hüüavad appi Kristuse nime, vabastatakse saatana ahelate haardest.
Nende kohta käivad Jeesuse sõnad: „Ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest“ (Jh 10:28–29). Selles lootuses jaksame oma kiusatustele vastu astuda.
Marek Roots

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)