Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

18.01.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Uuest Testamendist leiame tunnustähti, milles avaldus Jeesuse jumalik vägi. Mõnikord nimetame neid sündmusi imedeks. Kuid millist imetegu võiks pidada suurimaks, millest lähtub kõik ülejäänu? Sellele küsimusele vastamiseks sobib hästi tuleva pühapäeva juhtsalm: „Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu“ (Jh 1:17).
Kuigi Moosese Seadus on püha, õige ja hea (Rm 7:12), ei saa see iseenesest kedagi õndsaks teha. Andes küll teada kõik, mida inimene peab tegema, paljastab see ühtlasi meie patususe ning asub lepitamise asemel hoopis süüdistama. Apostel Paulus kirjutas: „Mida Seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on Seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüalune; seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine“ (Rm 3:19–20).
Martin Luther tõdeb sedasama suures katekismuses: „Sellepärast ei tee kümne käsu õpetus veel kellestki kristlast; sest Jumala viha ja ebasoosing jäävad meie üle ikkagi kehtima, kuna me ei suuda sellest, mida Jumal meilt nõuab, kinni pidada.“
Lahenduse toob hukkamõistetud inimese ellu arm ja tõde, mis tuli maailma Jeesuse kaudu. Tema kandis meile määratud Jumala karistuse, saades patuks ja needuseks meie eest. See on kogu inimkonna ajaloo suurim ime – Jumala arm, mis teeb õigeks igaühe, kes paneb kogu oma lootuse Jeesusele Kristusele! Oma tegudes võime alati kahelda, Kristuse teod on aga täiuslikud. Vaadakem siis usu ja usaldusega Temale!
Marek Roots

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)