Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

13.01.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Sel pühapäeval käsitletakse Jeesuse avaliku tegevuse algust. Pühakirja evangeeliumi lugemised kõnelevad Jeesuse esimesest imeteost, kõnelusest Samaaria naisega ja sellest, kuidas Jeesus hakkas kuulutama evangeeliumi. Need teemad räägivad Jeesuse tegevusest inimeste juures.
Imeteod tõestasid tema jumalikkust, näidates ka uskmatule, et Jeesuses oli Jumala vägi. Tehes imetegusid aitas Jeesus hätta sattunud inimesi. Ta aitas nii haigeid, surijaid kui leinajaid. Kristus oli lähedal ka sellistes argimuredes nagu veini otsasaamine peol. Ta mitte üksnes ei kõnelnud halastusest, vaid halastas ise inimeste peale, andes neile andeks. Ja kui inimesed olid näinud Jeesuse tegusid, siis õpetas ta neid, kõneldes neile Jumala sõna.
Jeesus kutsub inimesi nägema Jumala suuri tegusid. Need teod ei toimunud sugugi mitte ainult piibliajastul, Jumal tegutseb ka tänapäeval. Võime palves alati Issanda ette tuua oma mured ja probleemid ning teada, et tema toob meile lahenduse, mis on meie jaoks parim. Nii nagu Jeesus ilmutas toona oma jumalikku väge, nõnda teeb ta seda ka tänapäeval meie juures. Oluline on, et oleksime avatud nii tema tegudele meie juures kui tema õpetustele.
Kui saame oma elus kogeda jumalikku väge ja imesid, oleme seejärel kutsutud andma sellest tunnistust teistele enda ümber.
Kaido Soom

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. (Mt 25:40)