Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

14.01.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesuse avaliku tegevuse algus oli eriline ja muljet avaldav. Ta tõi rahvani Jumala sõna elaval viisil. Jeesus oskas inimesi õpetada ja pühakirja tõlgendada, kuigi ta polnud õppinud kirjatundja. Igaüks pidi Jeesuse õpetusi kuulates tajuma, et just tema on see Päästja, kellest Jumala sõna kõneleb. Jeesuses oli jumalik vägi ja kuulajad kogesid seda. Jeesuse õpetused muutsid inimeste elu ja andsid sellele sisu. Keegi ei saanud jääda ükskõikseks. Osa võttis sõna vastu, teine osa aga otsis teid, et Jeesusest vabaneda.
Kuid Jeesus ei jäänud mitte üksnes sõnade tasemele, ka teod kinnitasid seda, et tema on Messias. Nii tegi Jeesus palju imetegusid, mille eesmärgiks oli aidata inimesi. Esimene imetegu, Kaana pulmas veest veini tegemine, näitab Jee­suse siirast hoolimist inimestest. Ta tajus inimeste piinlikkust ja häbi ning tuli appi. Ka hilisemad imeteod, milles Jeesus aitas haigeid ja hättasattunuid, olid ajendatud armastusest. Siiras hoolivus ja armastus näitasid Jeesuse jumalikkust.
Meigi võime kogeda Jeesuse jumalikku väge. Võime kuulda tema kõnetust nii pühakirjast kui seda seletavatest jutlustest. Jumal avab meie aja inimesele Püha Vaimu läbi oma sõnumi. Jeesus näitab ka meie päevil inimesele eluteed, ta kõnetab meid igaüht omal viisil, kuuleb hättasattunute palveid ja aitab. Siin võime näha Jumala headust ja võtta selle oma ellu vastu.
Kaido Soom

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)