Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus äratab usule

17.01.2018 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Oma maapealse elu ajal tegi Jeesus palju imesid. Kui mõelda kasvõi nendele lugudele haigete tervendamisest, mis on Piiblis kirja pandud, siis on neid aukartust äratav hulk.
Ilmselt tegi Jeesus siiski palju rohkem imetegusid kui need, mis on Piiblisse kirja pandud. Iga imetegu jättis mingi jälje nende inimeste hinge. Nii neile, kes said ise Kristuselt abi, kui ka neile, kes nägid, kuidas teised said abi.
Üks imede jälgedest inimeste elus oli kahtlemata usk Jeesusesse. Kui inimene koges seda, et Jeesus on Jumala saadetud Päästja, siis ta ei saanud enam endist viisi edasi minna, vaid see muutis tema elu. Nii sai Jeesus endale järgijaid, kes soovisid saada teada ka tema õpetusi ja elada nende kohaselt.
Imed ei lõppenud sugugi mitte Jeesuse maapealse elu ajaga. Vastupidi, tema taevamineku järel võib iga abivajaja palves Kristuse poole pöörduda ja otsida Jumalalt tuge oma eluteele. Kui varem oli Jeesus piiratud füüsiliselt aja ja kohaga, siis nüüd aitab ta kõiki inimesi maailmas. Igaüks võib palves tema poole pöörduda.
Kirik siin maailmas on püsinud tänu sellele, et Jeesuse imeteod jätkuvad ka tänapäeval, inimesed võivad neid kogeda ja seeläbi uskuda Jumalasse. Kui meie usume Jumalasse, siis võime juhtida teisi abivajajaid Kristuse juurde, et nemadki leiaks abi nii ihule kui hingele.
Kaido Soom

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! (Lk 18:31)