Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus äratab usule

21.01.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kui vaadata Jeesuse tegevust, siis nii tema õpetuste kui imetegude tagajärjeks oli usk. Tänapäeva maailmas on sageli usklike mureks, et usku on vähe. Ja siis süüdistatakse teisi inimesi, et need ei usu Jumalasse.
Jumalat on võõrale inimesele võimatu ära tõestada. Kuid kui inimene kogeb enda juures Jumala tööd, siis tuleb ellu see õnnelik selgus, et Jumal on olemas, et ta hoolib ja aitab. Just seda tundsid inimesed, kes kuulasid Jeesuse kõnesid, kes said tema läbi terveks, kes nägid Kristuse imetegusid.
Meie tänapäeva maailmas pole sageli selliseid imesid nagu Jeesuse ajal. Kuid ometi saame meiegi nii oma sõnade kui tegudega anda tunnistuse oma usust. Me mitte üksnes ei saa seda teha, vaid see on suisa meie kohustus, sest misjonikäsus ütles Jeesus: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!»
Meie ülesanne on teha kõik rahvad jüngriteks ehk siis kanda edasi head sõnumit. Sellest käsust lähtudes pole kirik mitte suletud, vaid avatud organisatsioon, kuhu on kõik oodatud, et uskuda Jumalasse. Kirik levitab Jumala sõna ja aitab hättasattunuid. Just see on parim tunnistus Jumalast, kui minnakse abi vajava ligimese juurde ja ulatatakse talle abikäsi. Nii tehes võib igaüks meistki olla usutunnistaja. Ja Jumala Püha Vaim toob esile usu.
Kaido Soom

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)