Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus annab elu

19.09.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Elu ja surma küsimused on alati inimesi vaevanud, sest ainus asi, mis siin maailmas kunagi päris kindlalt juhtub, on meie surm. Niikaua kui inimene on elanud, on ta otsinud vastust küsimusele, mis on pärast surma. Kas surmaga on kõik lõppenud või on pärast seda veel midagi?
Kõik religioonid on tegelnud selle temaatikaga ja ainult usul on vastus surmajärgse kohta. Kristlus kõneleb igavesest elust, mis ootab usklikke ees viimse kohtu järel. See usk annab inimesele lootust kõige lootusetumas olukorras. Aga kas Jumal tõesti huvitub lihtsast inimesest ja kas ta annab igavese elu?
Saabuva pühapäeva piiblikohad näitavad, et Jeesusele oli surma teema õpetuses oluline. Aga Jeesus mitte ainult ei kõnelnud igavesest elust, vaid ta tegi ka tegusid, mis tõestasid, et tal oli meelevald elu ja surma üle. Kristus äratas üles surnuid ja see on parim tõestus Jumala tõelisest meelevallast.
Need, kes usuvad Issandasse, võivad oma maise elu järel pääseda Jumala riiki ja kohtuda nendega, kes on meie eel sellest maailmast lahkunud. Seega ei pea kristlane surma kartma, vaid see on temale uks igavesse ellu, kus on kõik parem kui selles praeguses maailmas. Elades siin ja tehes oma valikuid võime silmas pidada tulevast maailma ja igavikku. Õigel eluteel käijad pääsevad Jumala juurde ning nii täitub see, millesse siin maailmas usume.
Kaido Soom

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)