Esileht » Uudis » Uudised »

Järva vaimulikkond on kokkuhoidev

07.10.2009 | | Rubriik: Uudised

Praost Teet Hanschmidti eestvedamisel kokku tulnud praostkonna vaimulikud kutsusid arutelule kantsler Urmas Viilma, et luubi alla võtta olulisi kirikuelu küsimusi.
«Meil on sügiseti ikka kombeks kokku tulla. Sel korral oli ajendiks paar üldkiriklikku teemat, mis puudutavad kogudusi. Tegime kantslerile ettepaneku tulla ja aidata seadusi selgitada,» rääkis praost Hanschmidt.
Kiriku kasutuses oleva pühitsetud ruumi, ka kirikuaia kasutamist reguleeriv kord (kehtestatud piiskoplikus nõukogus 17.03.2009) tõusis praostkonnas kõneaineks, kui Käru kirikuaeda kasutati omaniku loata. Kantsler Viilma soovitas kaasata vastutusse koguduse juhatust nii palju kui võimalik, kuigi lõplik vastutus kirikus ja selle ümbruses toimuva eest lasub koguduse vaimulikul.
Kandvaks teemaks sai plaanitav haldusrefom. Kantsler selgitas, et EELK arengukavas välja pakutud kobarkoguduste idee puudutab kitsalt majanduspoolt ning ei laiene kiriku kuulutuslikule küljele. Kui väike kogudus ei ole haldussuutlik, peaks ta leidma võimaluse näiteks majandus- ja haldusküsimusi lahendada koostöös naaberkogudustega. See ei ohusta koguduse iseseisvust. Järva praostkonnas on näiteid, kus raamatupidaja on mitmes koguduses rakkes.
Valusalt puudutab kogudusi jõustunud seadusemuudatus, mille kohaselt nõutakse neilt kui mittetulundusühingutelt järgmisest aastast majandusaasta aruande elektroonilist esitamist. Tähtaja möödumisel saadetakse meeldetuletus ja seatakse uus tähtaeg, mille möödumisel algatatakse aruande esitamata jätnud koguduse suhtes likvideerimismenetlus.
Häiriv on seadusemuudatus, mis nõuab koguduse juhatuse liikme registreerimiseks nüüd uuelt juhatuse liikmelt isiklikku käiku notari juurde koos kantsleriga. Selleks tuleb sõita Tallinna, sest EELK on registrisse kantud just seal. Notaritasu selle tehingu eest on tõusnud 10 kroonilt 200 kroonile. Lisanduvad sõidukulud ning asjaga seotud isikute aeg.
Kolmanda probleemina, millega kirikuvalitsus praegu koos teiste kirikutega tegeleb, on rahandusministeeriumi planeeritav tulumaksuseaduse muudatus. See näeb ette kirikutele ja kogudustele tehtavatelt annetustelt seadusest tuleneva tulumaksusoodustuse kaotamise. Parandusettepaneku kohaselt nõutakse igalt koguduselt avalduse esitamist nimekirja kandmiseks. Avaldusele tuleb lisada üsna detailne aruanne koguduse majandusnäitajatest – sissetulekutest ja väljaminekutest.
Viilma tõdes, et kõik sellised seadusemuudatused panevad meie koguduste administratiivse võimekuse tõsiselt proovile. Siiski rahustas kantsler vaimulikke: kirikuvalitsus teeb kõik endast oleneva, saavutamaks kogudustele vastuvõetavaid lahendusi. Läbirääkimised kiriku ja riigi vahel on pooleli.  
Muidu läheb Hanschmidti sõnul Järva praostkonnal hästi: «Meie kogudused on vaimulikega kindlustatud, võib-olla oleme selle poolest üks paremaid EELKs. Mõnes koguduses on isegi mitu vaimulikku. Oleme ka igati edumeelsed – pooled vaimulikest on naisterahvad,» lisab ta naerdes.
Optimistlikult meelestatud praosti ei häiri majanduslik surutis. Tema sõnul on kirik kitsama eelarvega erinevatel aegadel arvestanud.
Liina Raudvassar

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)