Esileht » Uudis » Uudised »

Järva on vaimulikult teenitud

21.06.2017 | | Rubriik: Uudised

Kui vaim ja võim teevad koostööd, on kogukonnas asjad korras. Järva-Jaani õp Katrin-Helena Melder ja vallavanem Arto Saar sinodikoosoleku eel.
Liina Raudvassar

Järva praostkonna koguduste sinodisaadikuid võõrustas 17. mail Järva-Jaani Ristija Johannese kogudus.

Sinodipäev algas jumalateenistusega Järva-Jaani kirikus ning jätkus koosolekuga pastoraadis. Sinodit tervitama tulnud Järva-Jaani vallavanem Arto Saar rõhutas, et Järva-Jaanis on vallal kogudusega pikaajalised ja head suhted.
Koosolekut juhatas praost Hanschmidt, abijuhatajaks valiti kohaliku koguduse juhatuse esimees Kuno Agan. Kinnitades, et kvoorum on koos ja sinod otsustusvõimeline, teatas praost, et piiskop Einar Soone puudub haiguse tõttu.

Aeg aru anda
Numbrid ei ole elu ise, aga ometi annavad teada mõndagi elust enesest, ütles praost, andes ülevaate praostkonna arvnäitajatest 2016. aastal. Liikmeid oli 4414, kellest 1160 maksid liikmemaksu ja neist omakorda 615 käisid armulaual. Ka ametitalituste osas on arvud languses. Ristiti 39 (vähenes 10 võrra), leeritati 20 (vähenes 30 võrra), laulatati 4 paari (vähenes 5 võrra) ning abielu registreeriti kahel laulatataval paaril (vähenes ühe võrra).
Täpsustuseks sõna palunud Aegviidut teeniv abipraost Tõnu Linnasmäe selgitas, et armulaualiste arvu kasv 115 kirikulise võrra on selgitatav Nelijärvel toimunud koguduste juhatuseesimeeste konverentsiga, millest osavõtjatest armulaualised lülitati üldisse statistikasse.

Vaimulik töö jätkub
Praost Hanschmidti sõnul on praostkonna elus suuremaks rõõmuks see, et vaimulik töö jätkub kõigis praostkonna kogudustes – tänu Jumalale ja aktiivsetele koguduseliikmetele.
Murena nimetavad koguduste vaimulikud liikmesannetajate vähenemist, mis on märk aktiivsete liikmete kadumisest. Käru ja Vahastu koguduses on näiteks aastaid valitud juhatusse ühed ja samad isikud. Üks olulisi murekohti on ka vaimulike vähesus ja oma vaimuliku puudumine.
„Olukord, kus diakon Jaanus Tammiste teenib kolme praostkonna kogudust, on kõike muud kui loomulik ja kogudust ülesehitav,“ nentis praost. Ta lisas: „Samuti sellesse, et praost on kohustatud hooldajaõpetajana vastutama poolte praostkonna koguduste teenimise eest, on juba eos sisse programmeeritud oma vaimulikuta koguduse raskused. Seda enam, et ka praost on juba emerituuriealine.“
Näitena kaadri vananemisest ning uute töötegijate vähesusest tõi praost ka Anna koguduse, mille hooldajaõpetajaks on emeriitõpetaja: „Ka ei saa rahulikult olla emerituuris õp Lea Heinaste, sest siis teeniks Anna kogudust kord kuus vaid Tartu vangla kaplan Jaanus Klaas.“
Kuigi puudub võluvits praeguse olukorra kardinaalseks muutmiseks, ei näe aruandja tekkinud seisu muutmiseks muud lahendust kui nendelt kogudustelt, kus puudub võimekus oma vaimulikku ülal pidada, juriidilise isiku staatus ära võtta.
„Ma ei tea, millal on kirikuvalitsus planeerinud läbi viia EELK haldusreformi, kuid jagan siinkohal Vahastu koguduse aruandja arvamust, et mõned praostkonna väikesed kogudused tuleks EELK põhikirjas antud võimaluse põhjal liita suurematega. Näiteks Vahastu Juuruga, Käru Türiga, Anna Paidega ja Aegviidu Ambla või Tapaga.“
Sõnavooru koguduste tutvustamiseks avas Vahastu koguduse juhatuse esimees Andres Murumägi, kes märkis, et koguduse hooldajaõpetajaks tuli Kalle Kõiv ja õp Andres Tšumakovi teostuses anti koguduse 90. aastapäevaks välja raamat koguduse ajaloost.
Praosti teenitavas Türi koguduses nimetati tegevusaastat stabiilseks, suure miinusena nähakse aga muusikatöötaja Janika Oja eemaldumist aktiivsest tööst.

Kirikuhoone ohutusest

Tapa aruandja: „Meil on kuidagi kõik väga hästi.“
Paide juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk kiitis, et soe ja kaunilt korda tehtud kirik kohe tõmbab inimesi ning pühakoja uks oli kutsuvalt valla ka üle-eestilise arvamusfestivali ajal.
Käru koguduse staažikas juhatuse esimees Elve Sutt kinnitas, nukrusenoot hääles: „Meie väike ilus puukirik seisab jätkuvalt keset küla, aga meie kogukond, nagu terve riik, vananeb.“ Sutt rääkis, kui palju aega ta panustas rahataotluste koostamisele ning kui suur oli pettumus, kui sai vastuse, et taotlus on küll korrektne ja projekt hea, aga raha on selleks korraks läbi.
Koeru koguduse esindaja toonitas vastupidiselt mitmete koguduste kriitikale, et palju annab kiriku vara hooldamiseks teha, pelgamata muinsuskaitsealaseid piiranguid. Järva-Peetri esindaja kiitis aastat, mil on tehtud palju kirikuhoone ja oreli korrastamiseks, see on andnud kogukonnale positiivse signaali.
Et Järva-Madise ilmikust sinodisaadik puudus, andis ülevaate diakon Tiit Lastik, kellel 1. juulil täitub alles aasta koguduses: „Superkoht teenimiseks ja laste kasvatamiseks. Inimesed on väga südamlikud, siirad ja toetavad.“
Järva-Jaani esindaja kiitis õpetajat, kes lisaks vaimulikule teenimisele aitab leida ka rahalisi vahendeid koguduse­elu heaks. Suursündmusena nimetati möödunud aastast noortefestivali JäPe korraldamist, mis alevikku 200 kirikunoort kokku tõi. Eesolevatest üritustest nimetati, et 10.–12. juulini toimub Järva-Jaanis Järva praostkonna lastelaager, kuhu kõik kogudused võivad oma pühapäevakooliealisi lapsi saata.
Kuidas edasi, küsis Anna koguduse elust ülevaadet andnud hooldajaõpetaja Lea Heinaste: „Oma õpetajat ülal pidada ei jaksa, aga kui pole kohapealset töötegijat, jääb töö nõrgaks.“
Aegviidu esindaja rääkis sõpruskoguduste rollist ja olulisest toest koguduseelus. Kohtumine sõpradega nii siin- kui sealpool Soome lahte annab häid vaimulikke impulsse koguduseellu.
Viimase päevakorrapunkti all sai külalisena sõna muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf. Seoses siseministeeriumi uue tuleohutusmäärusega tuleb kõigi kaitsealuste hoonete kohta koostada järgmise aasta alguses päästeameti ja muinsuskaitsega kooskõlastatud operatiivkaardid, mis annavad juhised, kuidas tulekahju puhkedes konkreetset hoonet päästa.
Liina Raudvassar

Järva praostkond 2016
Praost Teet Hanschmidt, abipraost Tõnu Linnasmäe
Koosneb 12 kogudusest
Vaimulikke 8, neist üks emerituuris ja kaks diakonit
Liikmesannetajaid 1160
Kirikukogusse valiti Tõnu Linnasmäe, Katrin-Helena Melder ja Tene Metsmaa

Teemad:

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)