Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Järgmine diakoniameti eksam

15.02.2006 | | Rubriik: Teated

toimub käesoleva
aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Avalduse kandidaadi kutsumiseks
diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised
dokumendid:

· preestri esildis, kes taotleb kandidaadi
ordineerimist;

· kandidaadi elulookirjeldus vastavalt
«EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3,
116) punktides 2.2 kuni 2.3.3 toodud nõuetele;

· kandidaadi enesetutvustus vastavalt EELK
Konsistooriumi kinnitatud vormile;

· tõend teoloogilisest õppeasutusest
eksamite ja arvestuste sooritamise kohta;

· foto suuruses 3,5 x 4,5 cm.

Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele
leiab ordinatsiooni taotleja kolm isikut, kes täidavad iseloomustusankeedi
vastavalt konsistooriumi kinnitatud vormile. Iseloomustusankeedi täitnud isik
toimetab selle isiklikult või posti teel konsistooriumisse eelpool nimetatud
dokumentide esitamise ajaks.

Nõutavad dokumendid intranetis:
http://www.eelk.ee/intranet/teade.php?id=4 
Info tel 627 7350; e-post: konsistoorium@eelk.ee

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)