Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Järgmine diakoniameti eksam

29.03.2006 | | Rubriik: Teated

   

toimub käesoleva aasta kevadel. Avalduste
esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti
eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised dokumendid: ·
preestri esildis, kes taotleb kandidaadi ordineerimist;  · kandidaadi elulookirjeldus vastavalt «EELK
vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3, 116)
punktides 2.2 kuni 2.3.3 toodud nõuetele; · kandidaadi enesetutvustus vastavalt
EELK Konsistooriumi kinnitatud vormile; · tõend teoloogilisest õppeasutusest
eksamite ja arvestuste sooritamise kohta; · foto

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)