Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Jaan Tõnissoni pärand vajab päästmist

15.12.2009 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Tõnissoni kodumaja on liiga kaua räämas olnud.
Sirje SemmSeenioride klubi Hõbehelk korrastas Tartus Anna Haava tänaval Tõnissonide kodumaja aeda.
Kanti kokku murdunud ja kuivanud õunapuuoksad ja ilupõõsad. Koos klubiliikmetega rassisid tööd teha ka EÜSi liikmed eesotsas Jaan Tõnissoni Instituudi juhatuse liikme Aimar Altosaarega. Viimane hindas kõrgelt klubi algatust Tõnissoni kodumaja korrastamiseks.
Kaks aastat tagasi pöördus Hõbehelgi klubi tartlaste poole palvega aidata päästa teeneka poliitiku ja riigitegelase Jaan Tõnissoni lagunemisohus kodumaja.
Leidsime, et on viimane aeg asuda tegutsema, et kaitsta luitunud ja pragunenud krohviga räämas eramut.
Kahel korral puhastasime ümbrust risust, tassisime territooriumilt lugematul hulgal tühje ja purukslöödud pudeleid, pidevalt hoidsime objektil silma peal.
1. mai mõttetalgutel tõstatasime küsimuse Jaan Tõnissoni kodumaja saatusest. Samaaegselt pöördusime vabariigi ja linnavõimude ning patriootiliste ühenduste esindajate poole sooviga astuda resoluutsemaid samme Jaan Tõnissoni pärandi jäädvustamiseks.
Sellel suvel käisid Hõbehelgi klubi liikmed koos asjast huvitatud ühenduste esindajatega Jaan Tõnissoni maja juures. Külalised andsid klubi liikmete tööle tunnustava hinnangu. Aimar Altosaar, kes on osalenud ka klubi juhatuse koosolekul, lubas pärandi selgitamise oma südameasjaks võtta.
Jaan Tõnissoni järeltulijad andnud esialgse nõusoleku Anna Haava 7 paikneva kinnistu kinkimiseks Jaan Tõnissoni Instituudile. See võimaldab maja renoveerida, avada seal muuseumituba ja koolitusruumid. Plaanis on asutada ka Jaan Tõnissoni Selts.

Harry Ahland,
Hõbehelgi juhatuse esimees

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)