Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Issanda teenistuses

22.06.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuv pühapäev on apostlite pühapäev ja sel päeval meenutatakse meie kirikus kõiki apostleid. Sõna apostel tuleb eesti keelde kreeka keelest ja tähendab tõlkes saadikut või sõnumi edasiandjat. Jeesus valis jüngrite seast välja apostlid, kelle ülesanne oli minna maailma ja kuulutada seal rõõmusõnumit Jumala saadetud Päästjast. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist said apostlid Püha Vaimu, selleks et kuulutada evangeeliumi kõigile maailma rahvastele. Nad olid valmis oma ülesannet täites ka märtrina oma veendumuste eest surema ning selline usukindlus andis inimestele parima tunnistuse usust. Apostlid täitsid oma ülesannet ustavalt ja kristlikust kirikust sai maailma suurim usuline liikumine.
Jumala tahte täitjaks võib pidada paljusid inimesi siin maailmas ja kahtlemata on üks sellistest Ristija Johannes, kelle sünnipäeva jaanipäeval tähistame. Ristija Johannes andis samuti oma eluga tunnistust Jumalast ja tema saadetud Päästjast ning teda peetakse Jeesuse teevalmistajaks siin maailmas. Esimesed Jeesuse õpilased olid enne Ristija Johannese järgijad.
Kristus on meidki arvanud vääriliseks osalema Tema töös. Meiegi oleme Jumala saadikud selles maailmas ning kutsutud kõigile inimestele nii sõnade kui tegudega tunnistama Jumalast. Töö vili sõltub Jumalast, kuid meie ülesanne on anda end apostlite kombel Jumala teenistusse, täites tema tahet.
Kaido Soom

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)