Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Issanda teenistuses

02.07.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Juba varasel keskajal on apostlite Peetruse ja Pauluse päeva pühitsetud nende märtrisurma mälestuseks (peeterpaulipäev, 29. juuni). pärimuse kohaselt hukati nad Roomas keiser Nero korraldatud vaenamiste ajal 60. aastail.
Apostlid Peetrus ja Paulus on ka Eesti kultuuriruumis väga olulisel kohal. Võime mõelda sellele, kui mitme kiriku kaitsepühakuks on kas Paulus või Peetrus (eesti keeles Peetri kirikud). Sageli on nende apostlite kujud väärikal kohal kiriku altaril või kantslil. Kui luterlikus kirikus apostlite päevade tähistamine soikus, tõsteti peeterpaulipäeva piiblitekstid üle sellele pühapäevale.
Apostlite pühapäeval meenutatakse kõiki apostleid. Tänu apostlite tööle on jumalasõna jõudnud meieni. Nad võtsid tõsiselt Issanda misjonikäsku ja läksid oma eluga riskides kõikjale maailma kuulutama päästvat sõnumit Kristusest ning ristima inimesi.
Pühapäeva piiblilugemised räägivad apostlite kutsumisest ja jüngri ülesandest laiemalt. Kristus on ristimises meidki arvanud vääriliseks osalema tema töös. Oleme kutsutud teda teenima ning andma oma eluga tunnistust usust ja Jumalast. Tõeline usk paistab ka tänapäeva kristlase elus välja nõnda, nagu see paistis välja apostlite elus. Selline usk kutsub Jumalat järgima ning annab elule mõtte ja sihi. Nii tasub tänapäevalgi meenutada apostlite usku ja tunnistust Jumalast.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)