Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Issanda jõuline ligiolek

11.12.2002 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!
Js 30:3a,10a
«Valmistage Issanda teed.» Piiblis on sõnal «tee» mitu tähendust. Praktilises, materiaalses mõttes tähendab tee rada, millel liigume, käime ja sõidame. Tee võib olla ka linnatänav. Jõulupühade tulekuks kaunistame tänavaid innukalt jõululaternakestega ja ehime sätendava karraga.
Moosese käsuõpetuse kohta öeldakse Piiblis, et see on tee. Käsk on tee või viis, kuidas elada. Meil tuleks siis oma eluviisid seada käskude järgi, et Issand võiks meie juurde tulla. Seda on aga päris raske teha. Inimene võib küsida, kuidas ma küll oskan õigesti oma elu elada? Kuidas leian õige suuna?
Sellele võib kirjatundja vastata: uuri Piiblit põhjalikult ja pane tähele kõiki tema üksikuid sõnu. Käsuõpetus ütleb sulle täpselt, mis on kästud ja mis keelatud. Kui sulle midagi veel arusaamatuks jääb, siis leiad veelgi üksikasjalikumat abi isade seletusist. See on nii, nagu juhataks keegi sulle võõras kohas teed: sa pead esiteks minema siit, siis sealt, sellest teeharust mine mööda, järgneval ristteel pane tähele märki, siis pööra kord vasakule ja veel kord vasakule ja siis nii ja siis naa ja vaata, et sa sellest midagi ei unustaks. Aga sa, vaene teekäija, satud peatselt segadusse ja pöörad ikkagi valele teele.
Uues Testamendis ütleb Jeesus: «Mina olen tee» (Jh 14:6). Tema on niisugune teejuhataja, kes ütleb: ole mureta, mina lähen sinu eel, sul on tarvis ainult minule järgneda.
Millist teed me siis valmistame ja kuidas? Võtame vastu Jeesuse Kristuse, kes on tee. Teeme vabaks oma tee, et Jeesus saaks meid juhatada. Teeme tee vabaks oma enese targutustest ja juhtimisest. Usaldame Jeesuse juhtimist ja küsime alati Temalt nõu ja juhtimist. Sest Issand Jeesus Kristus on tee ja õpetaja, kes on aina meie ligi.
Prohvet ütleb: «Issand Jumal tuleb jõuliselt.» Tema ligiolek ja abi on tugevasti tuntavad. Oma ligiolekut ja armastust on Jumal jõuliselt tunda andnud seeläbi, et ta on andnud oma Poja Jeesuse Kristuse.
Jeesuses Kristuses on Jumal saanud inimeseks. Ta on tulnud meie maailma ihulikul kujul ja saanud meie sarnaseks. Ta on tulnud meile näitama ja õpetama armastust. Ta on tulnud meile appi meid päästma patu- ja surmahädast. Issand Jeesus on läinud taevasse, aga Ta on meie ligi oma Püha Vaimuga, trööstib ja aitab meid. Ta on meile ligemal, kui on särk ihule. Issand annab oma jõulist ligiolekut tunda alati ja igavesti.
Prohvet kuulutas omaaegseile kahtlejaile, kes lootusetuses ei uskunud Jumala abisse, ja murelikele, kes tundsid puudust Jumala lähedusest, et Issand tuleb jõuliselt aitama ja valitsema. Kui meil on kahtlejaid ja kurbi, siis teilegi kuulutab prohvet: Jumal valitseb jõuliselt. Ta aitab meid oma Poja Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu kaudu. Kristuse läbi annab Ta tunda oma ligiolekut.
Arvo Lasting

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)