Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Isad ja pojad veetsid nädalavahetuse ühislaagris

06.05.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Ettevalmistused parve tegemiseks. Vasakult esimene Talu laagrikeskuse juhataja Sten Luik.
2 x Rain Soosaar

Kiriku lastetöö viimase aja ettevõtmistest väärib esiletõstmist 24.–26. aprillini Saku lähedal Talu laagrikeskuses peetud isade ja poegade laager.

Sellest võttis osa 10 last ja 7 täiskasvanut, kes esindasid Tallinna luteri kogudusi. Lapsed olid vanuses 5–11 aastat.
Laagri korraldajaks oli Tallinna Püha Vaimu kogudus. Abiõpetaja Eha Krafti sõnul käib sealses pühapäevakoolis palju poisse. Nende huvid ja eelistused on aga teadagi tüdrukute omast üpris erinevad. Seetõttu otsibki kogudus võimalusi, kuidas poisse just neid paeluva tegevuse läbi kõnetada.
Üldiselt pole EELKs sellele seni palju tähelepanu pööratud, ehkki erandiks on üks aastate eest Pilistveres toimunud isade ja poegade laager (vt Eesti Kirik nr 32, 13. aug. 2008). Saku laagri vanemaks olnud Ylöjärvi koguduse töötegija Antti Honkkila möönis, et ka Soomes ei ole taolisi ettevõtmisi eriti palju.
Saku laagri õnnestumisele andsid kaaluka panuse osalenud isad. Näiteks teoloog ja kirikuõpetaja Toomas-Andreas Põder pidas lastepärase piiblitunni ja jumalateenistuse, Tallinna ülikoolis arheoloogiakogude konservaatorina töötav Tarvi Toome aga rääkis poistele vanaaegsetest relvadest. Tema juhendamisel meisterdasid poisid endalegi pehmed mängumõõgad, mida nad laagri lõpuni kaasas kandsid, et vabadel hetkedel omavahel vehklemist harjutada.
Küllap jäi lastele meelde ka laagrit külastanud ajaloo taaselustajatest mõõgavõitlejate esinemine. Loodetavasti aga seegi, et mõõk on apostel Pauluse atribuudiks ja et vehklemisoskusest veel palju olulisem on vaimumõõga ehk Jumala sõna kasutamine.
Peale selle rännati palverajal, käidi saunas, sõideti jõel parvega jne. Küllap oli häid võimalusi ka meestejuttude puhumiseks ja uute sõprade leidmiseks. Kui mina laagrit enne selle lõppemist külastasin, nägin igatahes eri vanuses mehi nii õhinal ja üksmeelselt parve ehitamas, nagu oleksid nad vanad tuttavad.
Võib arvata, et meie kirikuelule tuleks suuresti kasuks, kui teisteski kogudustes leitaks võimalusi midagi sarnast ette võtta. Ja kui palju enamatel isadel oleks meie kiirel ajal võimalik terve nädalavahetus vabaks võtta, et see koos oma lastega veeta. Püha Vaimu kogudus kavatseb igatahes samas vaimus jätkata. Lõpetuseks arutatigi Sakus juba järgmise laagri korraldamist. Kõige lennukam poiste tehtud ettepanekutest oli ilmselt seikluspalveraja ehitamine.
Rain Soosaar

Laagri lõpupilt. Tagareas: Thomas-Andreas Põder, laagrivanem Antti Honkkila, Tarvi Toome, Paul Randrüt, Andri Mägi, isadest puuduvad pildilt Vjatšeslav Otroško ja Rainer Raud.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)