Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Instituudi toimetiste sarja kogumik ei jõua lugejateni

07.12.2016 | | Rubriik: Kultuurielu

Usuteaduse instituudi toimetiste sarjas XXIII järjekorranumbrit kandev kogumik pealkirjaga «EELK Usuteaduse Instituut 70. Ajalugu ja tagasivaated» asendatakse uue väljaandega.
Kogumiku toimetaja Riho Saard nimetab põhjusena kogumiku kahte artiklit, mis «osutusid sensitiivsuse astmelt niisugusteks, et uus kogumik nr XXIV ilmub nendeta».
Esialgu planeeriti instituudi 70. aastapäeva märkival reformatsioonikongressil kogumiku esitlemist. Rektor Ove Sandri sõnul oli selle esitlemata jätmisel mitmeid põhjusi. «Neist peamised olid seotud küsitavusega Riho Saardi kirjutatud artiklite vastavuses akadeemilise uurimistöö kvaliteedinõuetele ning samuti võimalikud riived isikuandme kaitse seadusele.»
Rektor tellis juriidilise ekspertiisi. Lõppjäreldustest lähtuvalt «oleme kokku leppinud Riho Saardiga, et teose tiraaž läheb likvideerimisele ning anname uue aasta esimeses pooles välja uue trüki, kus puuduvad probleeme tekitanud artiklid», kirjutab rektor instituudi nõukogule antud selgituses.
Kui avaldamisele mittekuuluvad Riho Saardi artiklid on eemaldatud, koondatakse kõigi teiste autorite artiklid uude kogumikku, mis ilmub toimetiste sarjas XXIV köitena uue aasta algul.
Samas peab Ove Sander võimalikuks instituudi üli­õpilaskonda puudutanud artikli ilmumist uues väljaandes juhul, kui on saadud andmesubjektidelt või nende pärijatelt nõusolek delikaatsete isikuandmete avaldamiseks.
Uue tiraaži trükkimiseks peab instituut leidma lisaraha. Kõrvaldamisele mineva kogumiku trükiarv oli 350 eksemplari.
Usuteaduse instituudi toimetised hakkasid ilmuma 1985. aastal, viimane neist, Traugott Vogeli «Religioonifilosoofia. Filosoofia ja kristlik teoloogia dialoogis», nägi trükivalgust 2015. a ja kandis järjekorranumbrit XXII.
Sirje Semm

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)