Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Instituudi korralised õppejõud valitud

22.05.2013 | | Rubriik: Uudised

Usuteaduse instituudi nõukogu kinnitas oma 14. mai koosolekul EELK usuteaduse instituudi Tartu teoloogia akadeemia põhimääruse, kus seisab, et EELK usuteaduse instituudi Tartu teoloogia akadeemia on instituudi usuteaduskonna struktuuriüksus, mille eesmärgiks on vaimulike ja ilmiktöötegijate ettevalmistamine EELK ja teiste kirikute kogudustele, töötegijate ettevalmistamine teoloogilist kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele erinevates kirikutes, avalikus ja erasektoris, kirikliku praktika ja mentorsüsteemi edendamine ning teoloogilise teadustöö arendamine, sh eestikeelse teoloogilise pärandi uurimine ja edendamine koostöös teoloogiaga haakuvate erialadega.
Kinnitati usuteaduskonna ja kirikumuusika osakonna vastuvõtutingimused, rakenduskõrghariduse õppekava, võeti teadmiseks instituudi 2012. aasta majandusaasta aruanne. Positiivsena märgiti, et instituudi maja renditulud on kasvanud.
Nõukogu valis instituudi korralised õppejõud, kandidaadid olid eelnevalt olnud arutlusel ka akadeemilises ja usuteaduskonna nõukogus. Korralisteks õppejõududeks valiti dr Randar Tasmuth – piibliteaduste õppetooli professor; dr Arne Hiob – süstemaatilise teoloogia õppetooli dotsent; dr Riho Saard – kirikuloo õppetooli dotsent; mag Marko Tiitus – praktilise usuteaduse õppetooli liturgika ja koguduse praktika lektor; mag Naatan Haamer – praktilise usuteaduse õppetooli hingehoiu lektor; mag Vallo Ehasalu – piibliteaduse õppetooli piiblikeelte lektor.
Tiiu Pikkur

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)