Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Instituudi juurde luuakse õigeusu õppetool

15.01.2014 | | Rubriik: Esileht

EELK UI ja EAÕK Püha Platoni Seminari vahel sõlmiti koostöö memorandum, mille kohaselt selle aasta sügisest rajatakse UI juurde õigeusu õppetool.

8. jaanuaril oli pidulik hetk, mil UIs andsid ülipühitsetud Stefanus, EAÕK Püha Platoni Seminari rektor ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, ja UI rektor Ove Sander koosöö memorandumile oma allkirja. Sündmusest olid tulnud osa saama UI üliõpilased ja õppejõud.
Allkirjastamise eel peetud ingliskeelsetes kõnedes rõhutas metropoliit Stefanus tänase päeva suurt tähendust kogu õigeusu kirikule, sest «sellist koostööd ei leidu kogu Euroopas». Ta lisas, et «seminaride ühistegevus annab kindlasti positiivseid impulsse meie kirikute ühiseks tunnistuseks ja teenimiseks Eestimaal».
Dekaan Randar Tas­muth tõi oma sõnavõtus välja pikaajalised ja head suhted EELK, UI ja EAÕKi vahel. Eriliselt rõhutas dekaan senist koostööd UI usuteaduskonna pinnal, kus on olnud õpetamas kolleegid Kreekast, ning samuti aastatepikkust viljakat koostööd EELK ja EAÕK vahelise dialoogi rühmas.
Rektor Sander keskendus koostöömemorandumi eesmärkidele. «Neid on vähemalt kolm,» kinnitas ta. «Esiteks, pakkuda meie üliõpilastele teadmisi ka idakiriku teoloogiast, mis siiani on meie õppekavas olnud tagasihoidlikult esindatud.
Teiseks, anda EAÕKi töötegijatele, kes meil õpivad, riiklikult tunnustatud haridus. Ja kolmandaks, loodan ma, et see on väikene samm EELK ja EAÕKi vastastikuse lähenemise teel, ning palun Jumalat, et me võiksime saavutada täieliku osaduse enne Kristuse taastulemist.»
Usuteaduse instituudi ja Püha Platoni seminari vahelist koostööd nähakse kaheetapilisena. Esmalt keskendub koostöö teineteise pakutavate loengute ja seminaride külastamisele ning õppejõudude ja üliõpilaste vahetamisele.
Koostöö teisel etapil moodustatakse 2014. aasta sügiseks EAÕK Püha Platoni Seminari alusel EELK Usuteaduse Instituudi juures õigeusu õppetool.
Õppetooli pakutava õigeusu teoloogia mooduli UI usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekavas koostab Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik vastavuses Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardi nõuetega.
Õigeusu teoloogia moodul vastab EAÕKi-poolsete üliõpilaste koolitusvajadusele konfessionaalsete ainete õpetamise osas ja selle täitmise tagab EAÕK. Ülejäänud õppekava ainete õpetamise eest vastutab EELK UI.
Allikas: EELK UI
Eesti Kirik

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)