Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Inglite kiituslaul

04.12.2019 | | Rubriik: Juhtkiri

Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!“
Luuka 2:13–14
Dr Martin Luther ütles jõulujutluses: „Siiani oleme sellest suurest pühast kuulnud lugu, kuidas Jumala Poeg sündis neitsi Maarjast siia maailma. Selleks on see kirjutatud ja aasta-aastalt jõulude ajal kristlastele jutlustatud, et võtaksime seda südamesse ja õpiksime Jumalat südamest tänama selle suure armu ja aulise halastuse eest, mida Ta on meile andnud oma Poja sünni läbi. Loos kuulsime ingli taevalist jutlust, kes seda suure selgusega kuulutas karjastele väljal. Ka see on hoopis midagi uut, et Jumal laseb suuri isandaid Jeruusalemmas istuda ja läkitab selle aulise teate taevast alla kerjuste ja karjaste juurde väljal. Nõnda alandub püha ingel Issanda Kristuse eeskujul ega pane seda halvaks, et ta peab nii kauni jutluse pidama vaestele karjastele. Aga see jutlus peab olema ja jääma kristlaste keskele maailma otsani. /—/
Tehkem meiegi samuti! Kasutagem kõiges alandlikkuses oma andeid teiste lohutamiseks ja abiks. Ärgem põlakem kedagi! See tähendab Kristuse eeskuju jäljendamist. Tema ei põlga kedagi. Nagu ta tuli taevast siia maailma vaesena ja viletsana, nii tahab ta ka oma ümber koguda vaeseid ja viletsaid inimesi, kes otsivad ja vajavad abi. Seepärast ongi tal nimeks Aitaja ehk Õnnistegija. Suured isandad Jeruusalemmas arvavad, et nad ei vaja seda õnnistegijat. Küll vajavad aga teda vaesed karjased. Seepärast kuulutabki ingel kõigepealt neile kaunis, lühikeses jutluses sellest suurest pärandusest.“
Martin Luther juhib tähelepanu kahele asjale:
1) Jumal saadab inglid rõõmusõnumiga hüljatute ja vaeste juurde;
2) pealinna suured isandad Jeruusalemmas jätab ta kõrvale.
Mõlemad aspektid on meile tänapäeva maailmas väga olulised. Maa jääb tühjaks ja inimesed kolivad linnadesse või välismaale. Kogudustel on raske hoida kirikuid avatuna. Tavalisele jumalateenistusele tuleb vaid mõni inimene. Koguduseliikmed küsivad: kuidas edasi? Võin julgustada: Jumal saatis inglid just sinna, kus ei olnud välist sära ja palju inimesi.
Ometi on sõnum Kristusest jõudnud tervesse maailma. Praegusel meediaajastul jõuab meie sõnum palju kaugemale, kui oskame arvata. Hommikupalvust kuulavad raadiost iga päev kümned tuhanded inimesed. Ärgem unustagem, mida ütleb pühakiri: kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen ma nende keskel. Väärib küsimist, kas see on miinimum või maksimum. Nii küsis kord üks evangelist teiselt, kui koos olid kümned tuhanded inimesed. Inglid kuulutasid rõõmusõnumit neile, kes olid ühiskonnas hüljatud ja halvustatud. Ka meie ühiskonnas ei ole vähe neid, keda rünnatakse ja halvustatakse. Kristus on sündinud kõigile.
Teine teema on „Jeruusalemma ülemuste“ olukord. Sellel aastal toimusid Eestis riigikogu valimised. Poliitiline mõõduvõtmine aga sellega ühiskonnas ei lõppenud. Jätkuvalt on palju pingeid – mitte alati otsuste, vaid hoiakute ja sõnakasutuse tõttu. Ülemad arvavad, et kogu ilmutus ja tõde on nende käes ja nad võivad sõnu valimata teisi rünnata. Jõululugu on veelgi raskem. Vähe sellest, et ülemad olid pettunud, et neile ei esitatud sõnumit Kristuse sünnist esimesena ja tähetargad olid targemad kui nemad.
Heroodes raevutses ja laskis tappa Petlemmas ja selles piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Ta arvas, et nii saab hävitada ka talle tundmatu Kuninga. Nii oli Jeruusalemmas.
Kuidas on lugu tänases Eestis? Lutheri sõnadega: Kasutagem kõiges alandlikkuses oma andeid teiste lohutamiseks ja abiks. Ärgem põlakem kedagi!
Soovin ja palun Eestile, meie ühisesse kodusse, ja kogudusse imelist advendiaega, jõuluvalgust ja armu, et me võiksime kuulda ja kuulutada koos inglitega: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!“
Õnnistusrikast advendiaega ja suurt jõulurahu soovides
salumae_tiit_leksikon

 

 

 
 

Tiit Salumäe,
piiskop

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)