Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Inglismaa kirikueluga tutvumas

11.03.2020 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti vaimulikud Briti parlamendi ülemkoja hoones. Hoonet tutvustas neile ülemkoja liige Rochesteri piiskop James Langstaff (keskel). Erakogu

Grupp EELK vaimulikke käis tutvumas kirikueluga Inglismaal Rochesteri piiskopkonnas.

Porvoo osaduskonna kaudu on EELK-l altari- ja kantsliosadus muu hulgas Briti saarte anglikaani kirikutega. EELK partneriks Inglise kirikus on saanud Rochesteri piiskopkond. Vastavalt 2016. aastal Rochesteri piiskopi James Langstaffi ja meie peapiiskopi Urmas Viil­ma vahel sõlmitud hea tahte avaldusele on muu hulgas eesmärgiks korraldada aastas vähemalt üks kirikutevaheline külaskäik.

Tänavu 25. veebruarist 5. märtsini viibiski Rochesteri piiskopkonnas õppereisil vaimulike grupp praost Marko Tiituse juhtimisel. Osa võtsid õp Urmas Karileet, õp Arvet Ollino, diakon Ülle Reimann, õp Margus Suvi,õp Arho Tuhkru ja õp Diina Tuulik.

EELK välissuhete assessori Kadri Eliisabet Põdra kinnitusel tuli initsiatiiv sellise reisi korraldamiseks Rochesterist. „Kutsujate sooviks oli, et külla tuleksid just ordinatsiooni poolest nooremad vaimulikud,“ selgitab Põder. „Sellest soovist lähtudes palus vaimulike väljaõppe eest vastutav assessor Marko Tiitus teha pastoraalseminaril ettepanek grupi koosseisu osas.“ Rohkem kui kümme aastat tagasi ordineeritud vaimulikke oligi reisil vaid kaks: Tiitus ise ning Tallinna toomkoguduse õpetaja Tuhkru. Viimast on seni korduvalt Inglismaale külla kutsutud ning nüüd avaneski tal lõpuks võimalus grupi koosseisus sinna sõita. Edaspidi on Põdra kinnitusel plaanis korraldada Ro­chesteri piiskopkonna vaimulikele samasugune õppereis Eestisse, et tutvuda siinse luterliku kiriku elu ja tegevusega.

Reisi eesmärgiks oli Põdra sõnul tutvumine Rochesteri piiskopkonna kirikueluga: „Märksõnad on: kaasaegsed kogudusetöö vormid, diakooniatöö, noortetöö, teoloogiline haridus, ühised jumalateenistused.“ Oma muljeid on Inglismaal käinud vaimulikud lubanud hiljem pikemalt ka Eesti Kiriku lugejatega jagada.

Rain Soosaar

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)