Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ingeri kiriku uueks piiskopiks saab Ivan Laptev

23.10.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Ingeri kiriku uueks piiskopiks valiti Ivan Laptev. Liliann Keskinen

Peterburi Maria kirikus tuli 18.-19. oktoobril kokku Ingeri kiriku XXX kirikukogu.

Tähtsaim päevakorrapunkt oli uue kirikupea valimine, kelleks osutus Ivan Laptev. Praegusel piiskopil Aarre Kuukauppil täitub kirikuseaduses määratletud piiskopi vanuse ülempiir (67) veebruaris ja ta siirdub emerituuri.
Kirikukogu esimese päeva algusmissale järgnenud istung algas Ingeri kiriku peasekretäri Mihail Ivanovi kõnega. Traditsiooniline pikem ettekanne jäi seekord tegemata, sest Ivanov oli ise üks neljast piiskopikandidaadist. Ivanov tuletas kuulajaile meelde, et kiriku kutsumus ei ole tegelda finantsküsimustega või ehitada, vaid eelkõige kuulutada.
Järgnevalt olid päevakavas osakondade aruanded ja tööplaanid. Lõpuks võeti läbi veel valimispäeva kulg ja kõik hääletamisega seonduv.
Kirikukogu teinegi päev algas missaga, millel ordineeriti preestriks Artur Semjonov Kaasanisse ja diakoniks Aleksandr Dõšenov Ulan-Udesse. Missa järel loositi välja piiskopikandidaatide sõnavõttude järjekord.
Kõnelesid Olav Pantšu (50, piiskopi vikaar, Volga praostkonna praost, Saratovi koguduse õpetaja), Ivan Hutter (48, Haapakangase koguduse õpetaja, Peterburi praost), Ivan Laptev (40, Kelto teoloogilise instituudi rektor, Kubanitsa koguduse õpetaja; tema ja Hutter teenivad ka Kelto kogudust), Mihail Ivanov (39, peasekretär, Maria koguduse õpetaja).
Hääletamisõigus oli kiriku vaimulikel ja kirikukogu ilmikliikmetel. Õhkkond Maria kirikus oli pidulik. Valimiskomisjon oli teinud head tööd ja kõik sujus. Valimissedelid prinditi välja otse kirikusaalis ning häälte lugemine toimus samuti kõigi ootusärevate pilkude all. Lõunagi lükati hääletajate nõudmisel edasi, et hääled saaksid üle loetud.
Kuna keegi kandidaatidest ei saanud häälteenamust, olid teise vooru kandidaatideks esimeses voorus enim hääli saanutena Ivan Laptev ja Olav Pantšu. Häältega 48:27 valiti piiskopiks Ivan Laptev, kes pühitsetakse piiskopiks Peterburi Maria kirikus 9. veebruaril 2020.
„Ingeri kirik on ajalooliste juurte poolest tihedalt Eestiga seotud,“ kommenteeris õp Kaido Soom, kes käib teenimas Peterburi eestlasi. „Uus kirikujuht on väga oluline ka Eestile, sest mõned Venemaa territooriumil asuvad eestlaste kogudused kuuluvad Vene Föderatsiooni reeglite tõttu Ingeri kiriku koosseisu, nt Peterburi Jaani ja Ülem-Suetuki.“
Liliann Keskinen

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)