Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Ingeri kiriku minevikust ja olevikust IV

05.12.2007 | | Rubriik: Järjejutt

IV
(Algus EK nr 44, 14. nov, nr 45, 21. nov, ja nr 46, 28. nov.)

Kogudustes leidub üks osa koolitatud venelasi – nende hulgas ülikoolide õppejõude –, keda ei rahulda vene õigeusu kirikusse kuulumine ja sealsete usukommete vaid väline täitmine. Nad on huvitatud ristiusu õpetuslikest alustest ja lähemast kokkupuutest Jumala Sõnaga. Ja nõnda on mitmed sellised kõrgesti haritud inimesed liitunud ingeri kogudustega, osaledes aktiivselt nende elus ja tegevuses.
Eestlanna Anu Väliaho kiriklik kuuluvus pärineb Lääne-Harju praostkonna Rannamõisa kogudusest. Ta õppis Usuteaduse Instituudis ja õnnistati diakoniks. Abiellus Soome kirikuõpetaja Juha Väliahoga ning 1992. a läksid nad koos esimest korda Mari vabariigi pealinna Joškar-Olasse. Seal sai kuulutatud evangeeliumi ning hiljem asutatud ka kogudus ning ehitatud kirik ja kõrvalhooned.
Edasi läks kuulutustöö ka Uuralite piirkonna teistesse vabariikidesse. Pärast umbes 10aastast tegevust Maris suundusid nad Baškiiriasse Birski linna. Birskis ja selle ümbruskonnas elas samuti mari rahvast. Nõnda on kristlik sõnum leidnud teed ja vastuvõttu ka mari paganlike loodusreligiooni poolehoidjate hulgas. Praegu on asutatud Birski linna Ingeri kirikusse kuuluv kogudus, on ehitatud kirikuhoone ning kõrvalhoone ehitustööd üha jätkuvad.
Komi vabariigis leidub peale kohalike komilaste ka ingerlasi ning selle pealinnas Sõktõvkaris on registreeritud 1998. a kaks Ingeri kirikusse kuuluvat komi kogudust. Õp Juha Väliaho on ühtlasi ka Ingeri kiriku Uurali praostkonna praost ja selle praostkonna kogudused paiknevad 1000 km ulatuses.
Anu ning Juha Väliaho poolt teenindatavatel kogudustel on ka oma tugikogudused nii Soomes kui Eestis (Rapla, Hageri jt). Aeg-ajalt külastavad Anu ja Juha neid tugikogudusi ning kirjutavad ka neile oma tööst nn sõbrakirju.
Veel nimetaksin abielupaari Liliann ja Hannu Keskineni, kes töötavad Lääne-Siberis Omski linnas asutatud ingeri koguduses. Seal on ka teisi töötegijaid Soomest. Liliann ja Hannu Keskinenil on samuti loodud sidemed eesti tugikogudustega, kus käiakse külas ja kellele saadetakse sõbrakirju.
Kokku arvestatakse käesoleval ajal olevat Ingeri kirikus kogudusi 80 ning neis liikmeid 15 000.
Majanduslikult aga vajab Ingeri kirik üha veel väljastpoolt tulevat majanduslikku abi ning tuge. Peamised toetajad on Soomest. Seal on paljudel Ingeri kiriku kogudustel oma sõpruskogudused, kellega ollakse ühenduses ja kust saadakse toetust. Ka Soome Misjoniselts toetab, peamiselt vaimulikest töötegijatega.
Soome kirikusse kuuluvatel ärkamisliikumistel on loodud sidemed Ingeri kiriku kogudustega. Näiteks Soome Ärganute Ühing – Herättäjä-Yhdistys – organiseerib talgutööliste saatmist kirikute või muude hoonete ehitusele. Seda tegevust korraldab selle ühingu rahvusvaheliste tööde sekretär Alpo Järvi. Ingeri kirikut toetavad samuti Soome evangeelsed ühingud ning lestadiuslased. Ka Ameerika Missouri Sinod osutab Ingeri kirikule märkimisväärset majanduslikku abi.
(Lõpp.)

Paul Saar 

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)